Loading page... Loading page...

Rút tiền từ tài khoản NetTradeX

 1. 1. Đăng nhập vào IFCM Cyprus Limited

  Đăng nhập địa chỉ email cũng như mật mã mà bạn đã lựa chọn vào mẫu nhập trên trang web của công ty.

 2. 2. Mở mẫu yêu cầu

  Mở mục "Tài khoản", tìm tài khoản giao dịch mà bạn muốn rút tiền. Mặt khác, thông số Напротив параметра "Tiền đảm bảo tự do " nhấn "Rút tiền" và chọn chức năng chuyển tiền đến cho bạn:


  • Ngân hàng - rút tiền về tài khoản ngân hàng mà bạn ủy quyền. Chi tiết tài khoản, bạn có thể kiểm tra ở mục "Hồ sơ cá nhân".
  • Tài khoản giao dịch - chuyển tiền từ tài khoản giao dịch của bạn đến bất kỳ tài khoản khác.

 3. 3. Khai báo và gửi yêu cầu

  Danh sách các bảng mẫu:

  • Rút tiền - khi muốn thay đổi chức năng rút tiền.
  • Số tiền - nhập số tiền mà bạn muốn rút từ tài khoản. Số lượng tiền mà bạn muốn rút từ tài khoản giao dịch cần bằng hoặc không được vượt quá số tiền đảm bảo tự do hiện tại của tài khoản giao dịch của bạn. Mọi yêu cầu rút tiền với số tiền hơn lượng tiền đảm bảo tự do của tài khoản giao dịch sẽ không được thực hiện, và bạn cần phải thay đổi số tiền rút. Số tiền rút tối thiểu- $1.
  • Ghi chú - nhập ghi chú (nếu cần thiết).

  Để tạo yêu cầu, nhấn "Gửi". Để hủy, nhấn "Hủy".

 4. 4. Theo dõi yêu cầu

  Mọi yêu cầu rút tiền sẽ được xem xét và hực hiện của bộ phận Backoffice theo giờ làm việc (từ 07:00 đến 19:00 (CET) từ thứ Hai đến thứ Sáu).

  Mọi yêu cầu có thể xem ở mục '' Yêu cầu'' ở cửa sổ ''Rút tiền''. Tình trạng yêu cầu được xác định theo trạng thái:

  • Kích hoạt - yêu cầu đang được đợi xem xét và bạn có thể hủy
  • Quá trình - yêu cầu đã được bộ phận Backoffice xử lý
  • Thực hiện - yêu cầu đã được thực hiện, tiền đã được rút
  • Từ chối - yêu cầu đã bị từ chối của bộ phận Backoffice, xem phần ghi chú
  • Hủy - yêu cầu đã được bạn hủy

  Bạn có thể hủy yêu cầu rút tiền ở trạng thái "Kích hoạt".

 

NetTradeX
Sàn giao dịch dành cho PC,
Android và Mobile phones
Tìm hiểu thêm
Các công cụ giao dịch
Forex và Kim loại,
--------------
Và các công cụ khác (sắp tới)
Tìm hiểu thêm