Loading page... Loading page...

Chương trình Khuyến mãi

Bonus tiền nạp ban đầu

 1. Giai đoạn thực hiện chương trình khuyến mãi bắt đầu từ ngày 01/02/2013 và kết thúc vào ngày 30/04/2013, nếu thông tin mới hơn không được đưa ra.

 2. Việc áp dụng chương trình chỉ với khách hàng mới, mở tài khoản giao dịch trong giai đoạn khuyến mãi, và gửi mẫu yêu cầu để nhận tiền thưởng.

 3. Để nhận tiền thưởng, khách hàng cần phải:
  1. 1. Mở tài khoản giao dịch

   Mở tài khoản giao dịch. (Vui lòng làm quen với việc mở tài khoản thông qua máy vi tính của bạn, hoặc điện thoại di động. .)

  2. 2. Nạp tiền gửi lần đầu

  3. 3. Áp dụng dành cho tiền thưởng

   Gửi thư về hộp thư điện tử [email protected] với số tài khoản giao dịch đã mở của bạn, cũng như ngày và số tiền nạp ban đầu

 4. Số tiền thưởng được xác định trong bảng sau:

 5. Số lượng nạp tiền Số lượng tiền thưởng Hạn chế tiền thưởng
  < 100 USD 50% ---
  101 - 500 USD 40% > 50 USD
  501 - 5000 USD 30% > 200 USD
  5001 - 15000 USD 20% > 1500 USD
  15001 - 50000 USD 15% > 3000 USD
  > 50000 USD 10% 7500 - 10000 USD


 6. Không phụ thuộc vào việc có bao nhiêu tài khoản được mở bởi khách hàng, yêu cầu chỉ có giá trị đối với tiền gửi đầu tiên duy nhất được nạp vào tài khoản, nghĩa là tiền thưởng được chuyển vào tài khoản cá nhân khách hàng 1 lần, và không cho mỗi tài khoản giao dịch.

 7. Việc chuyển tiền nội bộ không được coi như là một khoản tiền gửi ban đầu, vì vậy yêu cầu này sẽ không áp dụng đối với tài khoản được bổ sung bằng việc chuyển khoản nội bộ.

 8. Tiền thưởng không thể rút từ tài khoản, trừ khi khách hàng thực hiện đầy đủ các điều kiện rút tiền thưởng được ghi trong điều 8.

 9. Tiền thưởng chỉ có thể được rút, trong trường hợp, nếu khách hàng đóng khối lượng giao dịch tương đương 10.000 đơn vị tiền tệ cơ bản cho mỗi tiền thưởng 1$. Tổng số tiền cần được sử dụng giao dịch, để mà có thể rút bất kỳ phần nào của tiền thưởng, tức là nếu khách hàng có một tiền thưởng 100$, thì cần phải giao dịch một khối lượng 1.000.000 đơn vị tiền tệ cơ bản. (Khối lượng được xác định khi doanh thu chia 2).

 10. Khi tính khối lượng, nếu khách hàng đóng vị trí 10 000 USDJPY, có nghĩa là, khách hàng đóng vị trí 10.000 đơn vị. Xin lưu ý rằng, chỉ các cặp ngoại tệ giao dịch trên thị trường FOREX được dùng để tính khối lượng cần thiết. Khối lượng đối với hàng hóa bao gồm cả vàng và bạc sẽ không được tính.

 11. Khách hàng có thể rút bất kỳ số tiền từ tài khoản của mình (ngoại trừ tiền thưởng) tại bất kỳ thời điểm trước khi thực hiện các điều kiện được ghi trong điều 7, nhưng điều này sẽ dẫn đến việc hủy bỏ tiền thưởng vào tài khoản của mình. Khách hàng chịu trách nhiệm theo dõi vị trí mở và mức lợi nhuận, vì vậy điều này sẽ ảnh hưởng đến vị trí mở. .

 12. Nếu khách hàng không thực hiện khối lượng giao dịch được yêu cầu để rút tiền thưởng trong vòng 3 tháng sau khi nạp số tiền đầu tiên, thì tiền thưởng sẽ không bao giờ có thể được rút, và công ty có quyền xóa / hủy bỏ số tiền thưởng.

 13. Công ty có quyền loại bỏ, hủy bỏ, hoặc vô hiệu hóa tiền thưởng hoặc từ chối số chuyển số tiền thưởng dành cho khách hàng, nếu phát hiện khách hàng có hành động hoặc có ý định thiếu thiện chí đối với công ty hoặc vi phạm quy tắc về chương trình tiền thưởng.

 

NetTradeX và MetaTrader 4
Sàn giao dịch dành cho PC,
Android và Mobile phones
Tìm hiểu thêm
Các công cụ giao dịch
Forex và Kim loại,
--------------
Và các công cụ khác (sắp tới)
Tìm hiểu thêm