Loading page... Loading page...

Mở tài khoản Demo- NetTradeX Mobile

 

 1. 1. Vui lòng, vào sàn giao dịch NetTradeX Mobile

  Khởi động sàn giao dịch NetTradeX Mobile trên điện thoại của quý khách hoặc PDA.

 2. 2. Chọn loại tài khoản

  Chọn mục "Các công cụ-Tools" trong danh mục cơ bản và chọn "Mở tài khoản mới... ".

   

  Mở cửa sổ "Mở tài khoản mới" chọn "Tài khoản Demo"

 3. 3. Nhập thông tin dành cho tài khoản

  Kế tiếp mở các cửa sổ " Thông tin tài khoản cá nhân", "Thông tin liên lạc tài khoàn" và "Thông tin tài khoản giao dịch", vui lòng thực hiện các khai báo cần thiết trong bảng.

 4. 4. Lưu giữ thông tin tài khoản mới

  Lưu giữ các dữ liệu thông tin được hiển thị trong cửa sổ mới, thí dụ như:

   

  • Tài khoản: ID - 125968, Loại - Tài khoản Demo / DEMO
  • Tên đăng nhập: demo125968 (Tên đăng nhập vào tài khoản. Theo yêu cầu của khách hàng có thể tạo thêm tên đăng nhập để truy cập vào tài khoản giao dịch.)
  • Mật mã: XXX (Mật mã để truy cập vào tài khoản theo tên đăng nhập demo125968)
  • Mật mã điện thoại: XXX (Mật mã dành cho dealing điện thoại)

   

  Quý khách cần lưu giữ chắc chắn các thông tin này và đánh dấu "Vâng, tôi chắc chắn đã lưu giữ các thông tin này".

   

  Nhấn "OK" để đóng cửa sổ và hoàn tất việc mở tài khoản.

 


 

NetTradeX
Sàn giao dịch dành cho PC,
Android và Mobile phones
Tìm hiểu thêm
Các công cụ giao dịch
Forex và Kim loại,
--------------
Và các công cụ khác (sắp tới)
Tìm hiểu thêm