Loading page... Loading page...

Tạo yêu cầu chuyển tiền nội bộ từ NetTradeX


 1. 1. Đăng nhập tài khoản vào chương trình giao dịch NetTradeX

 2. 2. Mở cửa sổ ''Rút tiền''

  Chọn chức năng ''Hình thức'' ở danh mục chính. Cửa sổ chức năng được mở ra, chọn mục ''Rút tiền''.

 3. 3. Vui lòng mở cửa sổ ''Thêm yêu cầu rút tiền''

  Nhấp phải chuột ở cửa sổ ''Rút tiền''. Chọn ''Tạo yêu cầu'' để cửa sổ ''Thêm yêu cầu rút tiền'' hiện ra .

 4. 4. Thực hiện khia báo và gửi mẫu yêu cầu

  Mẫu yêu cầu bao gồm:


  • Phương thức - chọn tùy chọn ''Chuyển tiền nội bộ''
  • Chi tiết thanh toán - bảng này khi yêu cầu chuyển tiền nội bộ vẫn còn trống
  • Tỷ lệ đảm bảo tự do - Bạn biết được tỷ lệ đảm bảo tự do của tài khoản
  • Số lượng - nhập số tiền mà bạn muốn chuyển (không được vượt quá tỷ lệ đảm bảo tự do của tài khoản)
  • Ghi chú của khách hàng - chỉ rõ số tài khoản mà bạn muốn chuyển với tên của bạn.


  Khai báo mẫu và nhấn ''OK'' để gửi yêu cầu, hoặc nhấn ''Hủy''.

 5. 5. Theo dõi các yêu cầu chuyển tiền

  Sử dụng cửa sổ ''Rút tiền''để theo dõi trạng thái thực hiện tạo yêu cầu:


  • Active – yêu cầu đang đợi xem xét
  • Processing – yêu cầu đã được xử lý
  • Performed – yêu cầu đã được thực hiện
  • Rejected – yêu cầudđã bị từ chối
  • Cancelled – yêu cầu đã được hủy bỏ từ chủ tài khoản


  Chú ý: Trong bảng ''Ghi chú từ bộ phận quản lý'', bộ phận Backoffice của công ty có thể để lại tin nhắn quan trọng dành cho bạn. 

NetTradeX
Sàn giao dịch dành cho PC,
Android và Mobile phones
Tìm hiểu thêm
Các công cụ giao dịch
Forex và Kim loại,
--------------
Và các công cụ khác (sắp tới)
Tìm hiểu thêm