Loading page... Loading page...

Tạo yêu cầu rút tiền từ NetTradeX


 1. 1. Vui lòng vào chương trình sàn giao dịch NetTradeX

  Kế tiếp, quý khách cần vào tài khoản giao dịch của mình.

 2. 2. Mở cửa sổ sàn giao dịch "Rút tiền"

  Chọn chức năng "View" trong danh mục cơ bản và chọn " Rút tiền".

 3. 3. Mở cửa sổ " Thêm yêu cầu rút tiền"

  Nhấp chuột phải chuột vào cửa sổ "Rút tiền" để vào danh mục. Chọn trong danh mục "Tạo yêu cầu", sau đó vào "Thêm yêu cầu rút tiền".

 4. 4. Thực hiện khai báo và gửi mẫu yêu cầu

  Mẫu yêu cầu gồm các bảng sau:

   

  • Phương thức - chọn phương thức rút tiền
  • Chi tiết thông tin - vui lòng kiểm tra toàn bộ thông tin cho chính xác
  • Số tiền đảm bảo tự do - Quý khách cần biết giá trị số tiền đảm bảo tự do của tài khoản giao dịch quý khách
  • Số tiền - nhập số tiền mà quý khách muốn rút ( không được phép vượt quá số tiền đảm bảo tự do)

   

  Vui lòng thực hiện khai báo mẫu yêu cầu và nhấn "Ok" dành cho việc gửi yêu cầu, hoặc nhấn "Hủy bỏ".

 5. 5. Theo dõi yêu cầu rút tiền của quý khách

  Sử dụng cửa sổ " Rút tiền" để mà theo dõi các trạng thái thực hiện tạo yêu cầu:

   

  • Kích hoạt - yêu cầu đang đợi xem xét
  • Quá trình - yêu cầu đang được xử lý
  • Thực hiện - yêu cầu được thực hiện
  • Từ chối - yêu cầu bị từ chối
  • Hủy bỏ - yêu cầu được hủy bỏ bởi chủ tài khoản

   

  Lưu ý: Trong bảng "Thông tin" có thể sắp đặt chú giải quan trọng dành cho khách hàng như: mã code bảo vệ của việc chuyển tiền điện tử, số giao dịch chuyển tiền, đồng thời để lại ý kiến khi xuất hiện yêu cầu hoặc yêu cầu của quý khách bị từ chối.

 


 

NetTradeX
Sàn giao dịch dành cho PC,
Android và Mobile phones
Tìm hiểu thêm
Các công cụ giao dịch
Forex và Kim loại,
--------------
Và các công cụ khác (sắp tới)
Tìm hiểu thêm