Loading page... Loading page...

Làm gì nếu bạn mất mật mã? 

Nếu bạn mất hoặc quên mật mã, khi thử vào tài khoản sẽ thấy tin nhắn "Login hoặc password không đúng",thực hiện 2 khả năng giải quyết sau:

  • Hãy chác chán là bạn điền login và mật khẩu đúng.

  • Hãy tạo yêu cầu xin mật mã. Hãy dùng link Gửi thư đến Infin Markets: Chọn đầu đề "Yêu cầu tạo mật mã mới" và làm theo hướng dẫn.

  •  

  • Bán xẽ cần xác nhận bản thân bằng việc thông báo cho chúng tôi từ mã (secret word) của tài khoản giao dịch hoặc gửi scan giấy tờ của mình.

 

NetTradeX và MetaTrader 4
Sàn giao dịch dành cho PC,
Android và Mobile phones
Tìm hiểu thêm
Các công cụ giao dịch
Forex và Kim loại,
--------------
Và các công cụ khác (sắp tới)
Tìm hiểu thêm