Loading page... Loading page...

Có những loại phí và phụ thu nào?

 

Infin Markets không có thu bất cứ loại thu phí nào. T ất cả các dịch vụ tuyệt đối miễn phí.

 

NetTradeX và MetaTrader 4
Sàn giao dịch dành cho PC,
Android và Mobile phones
Tìm hiểu thêm
Các công cụ giao dịch
Forex và Kim loại,
--------------
Và các công cụ khác (sắp tới)
Tìm hiểu thêm