Loading page... Loading page...

Thêm tài khoản

Nếu bạn đăng nhập vào tài khoản giao dịch của bạn thông qua sàn giao dịch (lần đầu tiên, hoặc trên một máy tính mới), . vào "Tập tin" menu chính, sau đó chọn "Nhập thêm tên đăng nhập"

 

 

Kế tiếp bạn cần thực hiện 3 bước ở hộp thoại "“Nhập thêm tên đăng nhập”":

Bước 1 - nhập tên đăng nhập tài khoản giao dịch của bạn(-rXXXXX dành cho tài khoản Real hoặc demoXXXXX- dành cho tài khoản ảo. Vui lòng nhấn "Kế tiếp".

 

 

Bước 2 - chọn loại tài khoản ( Chính thức hoặc Demo). Vui lòng nhấn "Kế tiếp".

 

 

Bước 3 Click vào ô “ Lưu giữ mật mã”, nếu bạn muốn lưu nhớ mật mã của bạn vào chương trình. Ở đây bạn nhập mật mã của bạn. Vui lòng nhấn "Xong".

 

 

Ghi nhớ quan trọng: Tên đăng nhập được lưu 1 lần trên mỗi máy tính bạn đăng nhập vào tài khoản giao dịch

 

NetTradeX
Sàn giao dịch dành cho PC,
Android và Mobile phones
Tìm hiểu thêm
Các công cụ giao dịch
Forex và Kim loại,
--------------
Và các công cụ khác (sắp tới)
Tìm hiểu thêm