Loading page... Loading page...

Thay đổi thông số tài khoản giao dịch thông qua Khu vực cá nhân

Tùy chọn đã có sẵn chỉ dành cho các khách hàng đã đăng ký. 1. 1. Vui lòng đăng nhập vào Khu vực cá nhân

  Sử dụng mẫu đăng nhập trên trang web của công ty.

 2. 2. Khai báo mẫu yêu cầu

  Ở trang "Administration" chọn "Tài khoản", và sau đó - "Thay đổi" ngược với "Loại tài khoản" hoặc ''Đòn bẫy tài khoản'' trong mục của tài khoản, các thông số mà Quý khách muốn thay đổi.


  Chọn các giá trị thông số từ danh sách các giá trị có sẵn và gửi yêu cầu.

 3. 3. Theo dõi tình trạng yêu cầu

  Ở thanh "Yêu cầu" Quý khách có thể theo dõi trạng thái yêu cầu của mình:


  • Hủy yêu cầu chỉ có thể khi ở trạng thái ''Hoạt động- Active''.
  • Trạng thái "Xem xét- Processing" nghĩa là, yêu cầu đang trong quá trình xử lý.
  • Các thông số tài khoản đã thay đổi thành công, nếu trạng thái yêu cầu ở dạng ''Thực hiện- Performed''
  • Các thông số tài khoản vẫn như cũ, nếu yêu cầu ở trạng thái ''Từ chối- Rejected''.

 

NetTradeX và MetaTrader 4
Sàn giao dịch dành cho PC,
Android và Mobile phones
Tìm hiểu thêm
Các công cụ giao dịch
Forex và Kim loại,
--------------
Và các công cụ khác (sắp tới)
Tìm hiểu thêm