Loading page... Loading page...

Các sàn giao dịch

NetTradeX

Windows

NetTradeX

iOS

NetTradeX

Android

NetTradeX

Mobile

MetaTrader4

Windows

Các khả năng có thể

Terminal di động mới của NetTradeX Mobile từ công ty NetTradeX đã định hướng trên việc tính năng nâng cao và tiện ích công việc cho các nhà giao dịch. Đến nay, trong Terminal di động mới đã thực hiện khả năng cơ bản Terminal tiêu chuẩn khách hàng của NetTradeX như:

 • Mở tài khoản chính thức và tài khoản demo.
 • Mở và đóng vị trí giao dịch.
 • Cài đặt và hủy bỏ lệnh giao dịch.
 • Lịch sử giao dịch và lịch sử lệnh.
 • Theo dõi sự biến đổi của các dụng cụ kinh tế thông qua Market watch.
 • Theo dõi sự biến đổi tài khoản thông qua Margin analysis.
 • Rút tiền.
 • Điều khiển Terminal và các chức năng khác.

System requirements

NetTradeX Mobile hỗ trợ cho những Pocket PC với màn hình VGA. Có khả năng hỗ trợ độ phân giải 640х480 cho phép thấy nhiều thông tin hơn trên Pocket PC của bạn.

Chương trình NetTradeX Mobile có thể làm việc với hệ thống điều hành:

 • Pocket PC 2002
 • Windows Mobile 2003
 • Windows Mobile 2003 Second Edition
 • Windows Mobile 5.0
 • WM 5.0 for Pocket PC
 • WM 5.0 For Pocket PC Phone Edition
 • WM 6.x Classic
 • WM 6.x Professional

Chúng tôi lưu ý là chương trình NetTradeX Mobile chỉ có thể làm việc với màn hình cảm ứng (touch screen (stylus)), nên chương trình sẽ không làm việc với hệ thống điều hành :

 • WM 5.0 for Smartphone
 • WM 6.x Standard

Hướng dẫn người dùng

 

NetTradeX và MetaTrader 4
Sàn giao dịch dành cho PC,
Android và Mobile phones
Tìm hiểu thêm
Các công cụ giao dịch
Forex và Kim loại,
--------------
Và các công cụ khác (sắp tới)
Tìm hiểu thêm