Loading page... Loading page...

Các sàn giao dịch

NetTradeX

Windows

NetTradeX

iOS

NetTradeX

Android

NetTradeX

Mobile

Khả năng

Chương trình giao dịch NetTradeX Android đem lại cho bạn việc giao dịch ở bất kỳ thiết bị nào có hệ thống hoạt động của Android. Ngoài ra, chương trình còn đem lại cho bạn toàn bộ các tính năng giao dịch cơ bản và quản lý như sau:

  • Mở tài khoản Real và Demo.
  • Mở và đóng vị trí giao dịch.
  • Thiết lập và hủy bỏ lệnh. Chế độ Trailing-Stop.
  • Lịch sử các giao dịch và lệnh.
  • Theo dõi sự thay đổi giá của các cặp ngoại tệ giao dịch thông qua Market watch.
  • Theo dõi sự thay đổi tài khoản thông qua Margin analysis.
  • Hiển thị đồ thị.
  • Rút tiền.

Các ngôn ngữ hỗ trợ

  • Tiếng Anh

 

NetTradeX
Sàn giao dịch dành cho PC,
Android và Mobile phones
Tìm hiểu thêm
Các công cụ giao dịch
Forex và Kim loại,
--------------
Và các công cụ khác (sắp tới)
Tìm hiểu thêm