Loading page... Loading page...

Các sàn giao dịch

NetTradeX

Windows

NetTradeX

iOS

NetTradeX

Android

NetTradeX

Mobile

MetaTrader 4 — là sàn giao dịch phổ biến, cho phép thực hiện các hoạt động giao dịch và phân tích kỹ thuật khi làm việc với các cặp ngoại tệ của thị trường Forex và các định dạng tài chính khác.

Các khả năng có thể

  • Việc thực hiện phân tích kỹ thuật đầy đủ giá trị- số lượng lớn được thiết lập chỉ số và các công cụ đường chỉ, khả năng ghi chỉ số, hỗ trợ cho các khoảng thời gian khác nhau.
  • Việc thực hiện chương trình giao dịch trên cơ bản xây dựng của ngôn ngữ chương trình MetaQuotes Language 4, cho phép khách hàng tạo giao dịch và các chỉ số. Với sự hỗ trợ chương trình, khách hàng có thể kiểm tra chiến lược cá nhân trên dữ liệu lịch sử.
  • Khả năng làm việc với bất kỳ cửa sổ mở với các thiết lập và chỉ số indicator.
  • Xem và sắp xếp lịch sử thực hiện giao dịch theo các thông số khác nhau.
  • Sự đảm bảo bí mật truy cập và các hoạt động giao dịch, đồng thời sự hiện diện bổ sung truy cập chỉ theo dõi hoạt động giao dịch.
  • Đa ngôn ngữ tiện ích.
  • Quản lý cơ sở dữ liệu nội bộ lịch sử định giá với khả năng nhập và xuất dữ liệu ở chế độ thời gian thực.

So sánh chức năng 2 hệ thống NetTradeX và MetaTrader 4


Chức năng Khả năng NetTradeX MetaTrader4
Lệnh đảm bảo Vị trí giao dịch sẽ đóng với điều kiện đạt được giá thị trường quy định cho bạn với lợi nhuận cố định, hay giảm thiểu thua lỗ. + +
Lệnh chờ Lệnh được mở vị trí giao dịch khi điều kiện đạt được giá thị trường quy định cho bạn. + +
ОСО Lệnh OCO ( 1 lệnh hủy lệnh khác) Việc sử dụng 1 hay 2 lệnh ở vị trí mở của vị trí giao dịch khi điều kiện đạt được giá thị trường quy định cho bạn, được hủy của lệnh 2. + -
Lệnh kích hoạt Việc thực hiện 2 lệnh ở vị trí giao dịch mở khi điều kiện đạt được giá thị trường cho bạn + -
Lệnh Trailing stop Vị trí được đóng với lợi nhuận tối đa, nếu máy tính của bạn đã tắt. + -
Khả năng của công việc thông qua Proxy Bạn có thể làm việc với Terminal khi không có sự liên kết trực tiếp Internet. + +
Yêu cầu hoàn trả tiền từ hệ thống Bạn có thể gửi yêu cầu rút tiền trực tiếp từ Terminal giao dịch. + -
Độ chính xác của khối lượng mua ngoại tệ ( đơn vị ngoại tệ cơ bản) Thực hiện các giao dịch ngoại tệ với độ chính xác cao. 0.01 (0.0000001 lot) 1000 (0.01 lot)
Vị trí nội bộ Mở vị trí ngược cho cùng 1 cặp ngoại tệ giao dịch. + +
Khả năng di dời đồ thị, các cặp ngoại tệ trên màn hình cơ bản Việc sắp xếp các phần của sàn giao dịch ở màn hình với các cửa sổ cơ bản, thuận lợi và đầy đủ chức năng. + -
Hỗ trợ nhiều màn hình. Sắp xếp các phần của sàn giao dịch trên nhiều màn hình tạo thuận lợi, tầm nhìn và khả năng tiếp cận các chức năng. + -
Tích hợp các công cụ phân tích kỹ thuật Chi tiết phân tích kỹ thuật và sử dụng nhiều chỉ số kỹ thuật về biểu đồ trên sàn giao dịch. + +
Xem chi tiết lịch sử của hoạt động giao dịch và bảng cân đối tài chính. Dễ dàng và đầy đủ truy cập vào lịch sử giao dịch cho việc phân tích hiệu quả của các chiến lược kinh doanh của bạn. + +
Các mẫu thiết lập không gian làm việc của sàn giao dịch Thiết lập, tải và lưu giữ bất kỳ sự thuận lợi trong việc thiết lập và các cửa sổ làm việc và các biểu đồ của sàn giao dịch. + +
Các mẫu thiết lập các biểu đồ Thiết lập, tải và lưu giữ các cài đặt biểu đồ + +

 

NetTradeX
Sàn giao dịch dành cho PC,
Android và Mobile phones
Tìm hiểu thêm
Các công cụ giao dịch
Forex và Kim loại,
--------------
Và các công cụ khác (sắp tới)
Tìm hiểu thêm