Loading page... Loading page...

Dành cho cộng tác viên (RP)

Cách làm việc như thế nào?

Sự hợp tác RP ( người đại diện ) trên cơ bản người đại diện được nhận tiền hoa hồng của công ty vì khối lượng giao dịch Forex của khách hàng tại IFCM Cyprus Limited. Mức độ thanh toán tiền hoa hồng của công ty là 1 trong số các công ty Forex trả cho người đại diện cao nhất.

 


Các đặc tính

 • Đối với mỗi người đại diện ngoài tài khoản được tạo ra còn có các file kiểm soát Terminal hoặc các đường liên kết giới thiệu duy nhất ở website công ty. Vì vậy, mỗi khách hàng tiềm năng, người sử dụng các đường liên kết của bạn sẽ được tự động cập nhật vào nhóm khách hàng riêng của bạn.
 •  

 • Cung cấp miễn phí các phần mềm quản lý cho việc kiểm soát các tài khoản khách hàng của bạn được kích hoạt ở thời gian hiện tại.
 •  

 • Khả năng có được khách hàng của người giới thiệu ở múc độ thứ 2 ( Sub RP) và bạn sẽ có tiền thưởng hoa hồng riêng cho chính mình từ phía công ty.
 •  

 • Tiền hoa hồng được thanh toán mỗi tháng.

 


Trình tự đăng ký và các công việc của người cộng tác viên môi giới (IB):

 1. 1. Thực hiện khai báo trên website của công ty

  Vui lòng cho chúng tôi biết về kinh nghiệm bản thân của bạn cũng như các ý tưởng trong công việc đại diện.

 2. 2. Mở tài khoản Real NetTradeX

  Dữ liệu tài khoản không yêu cầu thực hiện khai báo. Bởi vì tài khoản này được dùng cho việc tính hoa hồng mỗi tháng.

 3. 3. Ký kết hợp đồng mội giới với công ty Infin Markets

  Bảo đảm % hoa hồng và các điều kiện của cộng tác viên.

 4. 4. Quảng cáo của các dịch vụ công ty

  Nhận và sắp xếp trên website công ty ( blog, các trang mạng xã hội v.v..)và các đường liên kết dành cho cộng tác viên.

 

NetTradeX và MetaTrader 4
Sàn giao dịch dành cho PC,
Android và Mobile phones
Tìm hiểu thêm
Các công cụ giao dịch
Forex và Kim loại,
--------------
Và các công cụ khác (sắp tới)
Tìm hiểu thêm