Loading page... Loading page...

Các câu hỏi khác

Quý khách có cần sự hỗ trợ tư vấn trực tuyến?
Không
 

Làm gì nếu bạn mất mật mã?


Nếu bạn mất hoặc quên mật mã, khi thử vào tài khoản sẽ thấy tin nhắn "Login hoặc password không đúng",thực hiện 2 khả năng giải quyết sau:

  • Hãy chác chán là bạn điền login và mật khẩu đúng.

  • Hãy tạo yêu cầu xin mật mã. Hãy dùng link...


Xem chi tiết


Thay đổi thông số tài khoản giao dịch thông qua Khu vực cá nhân


Tùy chọn đã có sẵn chỉ dành cho các khách hàng đã đăng ký.  1. 1. Vui lòng đăng nhập vào Khu vực cá nhân

    Sử dụng mẫu đăng nhập trên trang web của công ty.

  2. 2. Khai báo mẫu yêu cầu

    Ở trang "Administration" chọn "Tài khoản", và sau đó...


Xem chi tiết


 

NetTradeX và MetaTrader 4
Sàn giao dịch dành cho PC,
Android và Mobile phones
Tìm hiểu thêm
Các công cụ giao dịch
Forex và Kim loại,
--------------
Và các công cụ khác (sắp tới)
Tìm hiểu thêm