Loading page... Loading page...

Làm gì nếu sàn giao dịch không thể liên kết với máy chủ Server?

Quý khách có cần sự hỗ trợ tư vấn trực tuyến?
Không

Để kết nối với Server, bạn cần phải thiết lập kết nối TCP- liên kết, một trong những địa chỉ kết nối.

Liên lạc với quản trị viên mạng nội bộ nơi đặt máy tính, hoặc nhà cung cấp hỗ trợ kỹ thuật dịch vụ Internet với câu hỏi về khả năng thiết lập kết nối TCP -một trong những địa chỉ để kết nối.

Địa chỉ máy chủ, bạn có thể được tìm thấy như sau: vui lòng chọn trong menu chính Cài đặt, sau đó Terminal, kế đó vui lòng mở thanh Mạng liên kết(Network). Phía trên danh sách máy chủ giao dịch được dành cho các Tài khoản Real, danh sách dưới cùng - cho Tài khoản Demo.

 

 

Trở lại trang đầu

 

NetTradeX
Sàn giao dịch dành cho PC,
Android và Mobile phones
Tìm hiểu thêm
Các công cụ giao dịch
Forex và Kim loại,
--------------
Và các công cụ khác (sắp tới)
Tìm hiểu thêm