Loading page... Loading page...

Thêm vào cặp giao dịch mới như thế nào??

Quý khách có cần sự hỗ trợ tư vấn trực tuyến?
Không

Để mà thêm vào cặp giao dịch bị mất, vui lòng vào mục "Giao dịch"bảng Menu, sau đó chọn "Công cụ trợ giúp". Cửa sổ được mở "Công cụ trợ giúp" vui lòng đánh dấu công cụ bạn muốn thêm vào ở cửa sổ "Các cặp ngoại tệ đang sử dụngы". Hoàn tất chọn lựa, vui lòng nhấn nút "Thêm vào cho việc sử dụng".

 

 

NetTradeX
Sàn giao dịch dành cho PC,
Android và Mobile phones
Tìm hiểu thêm
Các công cụ giao dịch
Forex và Kim loại,
--------------
Và các công cụ khác (sắp tới)
Tìm hiểu thêm