Loading page... Loading page...

Làm thế nào mở cửa sổ đồ thị mới?

Quý khách có cần sự hỗ trợ tư vấn trực tuyến?
Không

Cửa sổ đồ thị mới có thể mở từ của sổ "Bảng giá hiện hành" bằng cách bấm vào nút phải chuột trên cặp ngoại tệ bạn quan tâm và 1 menu hiện ra, bạn cần phải chọn "Đồ thị", và cuối cùng chọn khoảng thời gian đồ thị.

 

 

NetTradeX
Sàn giao dịch dành cho PC,
Android và Mobile phones
Tìm hiểu thêm
Các công cụ giao dịch
Forex và Kim loại,
--------------
Và các công cụ khác (sắp tới)
Tìm hiểu thêm