Loading page... Loading page...

Mở tài khoản Demo NetTradeX

Quý khách có cần sự hỗ trợ tư vấn trực tuyến?
Không

 1. 1. Mở chương trình giao dịch NetTradeX

  Khởi động chương trình giao dịch NetTradeX trên máy tính của quý khách.

 2. 2. Chọn kiểu tài khoản

  Bấm vào “Tập tin” dòng menu chính, trong đấy quý khách hãy chọn dòng “Mở tài khoản mới”.

   

  Trong cửa sổ “Chọn loại tài khoản” quý khách hãy chọn “Mở tài khoản Demo” và ấn “Next”.

 3. 3. Điền thông tin cho tài khoản

  Trong của sổ “Mở tài khoản Demo” quý khách cần điền thông tin cá nhân vào những dòng: “Thông tin cá nhân”, “Cách liên lạc”, “Điều chỉnh tài khoản giao dịch”.

   

  Để lưu lại thông tin, hãy điền số theo hình ở trên vào, và ấn “Next”.

 4. 4. Tạo không gian làm việc

  Hãy chọn vài mẫu có sẵn cho sàn giao dịch và ấn “Next”.

 5. 5. Lưu lại thông tin của tài khoản mới tạo

  Copy và lưu lại thông số của tài khoản viết trong của sổ “Tài khoản đã tạo” :

   

  • Tài khoản: ID - 12345, loại – tài khoản Demo / DEMO
  • Tên đăng nhập: demo12345 (Tên đăng nhập. Theo yêu cầu của khách hàng, có thể mở thêm tài khoản)
  • Mật khẩu: XXX (Mật khẩu cho tài khoản)
  • Mật khẩu cho điện thoại: XXX (Mật khẩu khi quý khách gọi điện đến phòng giao dịch)

   

  Hãy chắc chắn là quý khách đã lưu lại thông tin và chọn ô “Vâng, tôi đã lưu lại thông số”.

   

  Hãy ấn "OK" để đóng của sổ và kết thúc đăng kí.

   

  Lưu ý: Hệ thống sẽ tự động vào tài khoản của quý khách.

 


 

NetTradeX
Sàn giao dịch dành cho PC,
Android và Mobile phones
Tìm hiểu thêm
Các công cụ giao dịch
Forex và Kim loại,
--------------
Và các công cụ khác (sắp tới)
Tìm hiểu thêm