Loading page... Loading page...

Khối lượng (Volume)

 

Mục đích

Chỉ số khối lượng giao dịch là một công cụ phân tích kỹ thuật, phản ánh hoạt động của các nhà đầu tư cho khoảng thời gian nhất định.Sử dụng

Chỉ số thường được sử dụng cùng với việc phân tích sự chuyển động giá trị để xác nhận sức mạnh của xu hướng hoặc để xác định các dấu hiệu của sự suy yếu, và như vậy, xác định khả năng đảo chiều của giá.


Xác nhận xu hướng:

  • Việc tăng khối lượng giao dịch trong các điều kiện tăng giá xác định xu hướng tăng;
  • Việc tăng khối lượng giao dịch trong điều kiện giảm giá xác nhận xu hướng giảm.

Dấu hiệu của sự suy giảm xu hướng:

  • Sự suy giảm trong hoạt động giao dịch có thể là dấu hiệu của sự nghi ngờ của các nhà đầu tư tiếp tục xu hướng. Trong trường hợp tăng giá và cùng lúc giảm giá khối lượng nhu cầu về giao dịch khi giá cao có thể biến mất.
Tính toán

Khối lượng = số lượng giao dịch trong 1 khoảng thời gian xác định.

 

NetTradeX và MetaTrader 4
Sàn giao dịch dành cho PC,
Android và Mobile phones
Tìm hiểu thêm
Các công cụ giao dịch
Forex và Kim loại,
--------------
Và các công cụ khác (sắp tới)
Tìm hiểu thêm