Loading page... Loading page...

Stochastic

 

Mục đích

Chỉ báo Stochastic được giới thiệu bởi George Lane, chỉ báo được áp dụng để xác định xu hướng và khả năng các điểm đảo ngược. Chỉ báo xác định giá đóng cửa hiện tại trong phạm vi giá của các thời kỳ cuối, dựa trên ý tưởng rằng, giá muốn đến giới hạn trên dao động trong khuôn khổ của xu hướng tăng và giảm.Sử dụng

Stochastic cho phép xác định tình hình mua lại và bán lại, tuy nhiên, chỉ báo nên được sử dụng kết hợp với việc phân tích xu hướng chung:

  • Nếu chỉ báo tăng trên 75 cho thấy, khả năng mua lại;
  • Nếu chỉ báo giảm dưới 25 cho thấy, khả năng bán lại.


Chỉ báo thoái khỏi vùng mua lại/bán lại có thể là dấu hiểu đảo chiều:

  • Việc giao nhau của giới hạn từ trên xuống dưới của các vùng mua lại là dấu hiệu của việc bán;
  • Việc giao nhau của giới hạn từ dưới lên trên của các vùng bán lại là dấu hiệu của việc mua.


Việc giao nhau của chỉ báo với các đường tín hiệu, thường là 3 giai đoạn trượt trung bình, đồng thời cũng xem như tín hiệu của việc mở vị trí:

  • Việc cắt đường tín hiệu từ trên xuống, chỉ báo cho tín hiệu bán;
  • Việc cắt đường tín hiệu từ dưới lên, chỉ báo cho tín hiệu mua.


Các mô hình giống/khác nhau có thể là dấu hiệu suy yếu của xu hướng:

  • Về sự suy yếu của xu hướng tăng cho thấy, nếu việc tăng giá đến mức tối đa tiếp theo không hỗ trợ sự chuyển biến chỉ báo ;
  • Về sự suy yếu của xu hướng giảm cho thấy, nếu việc giảm giá đến mức thấp nhất tiếp theo không hỗ trợ sự chuyển biến chỉ báo.
Tính toán

Stochastic = 100 x ((C – L)/(H – L));
Đường tín hiệu = giá trị trung bình của 3 giá trị cuối cùng của chỉ báo;
trong đó:
C – giá cuối cùng của việc đóng cửa;
L – giá thấp nhất cho giai đoạn được xem xét;
H – giá tối đa cho giai đoạn được xem xét.

 

NetTradeX và MetaTrader 4
Sàn giao dịch dành cho PC,
Android và Mobile phones
Tìm hiểu thêm
Các công cụ giao dịch
Forex và Kim loại,
--------------
Và các công cụ khác (sắp tới)
Tìm hiểu thêm