Loading page... Loading page...

Chỉ báo Parabolic

 

Mục đích

Chỉ báo Parabolic được phát triển bởi Welles Wilder cho mục đích xác nhận hoặc bác bỏ các xu hướng, khởi đầu giai đoạn điều chỉnh, hoặc chuyển động lên, cũng như xác định khả năng của các điểm đóng vị trí. Nguyên tắc làm việc của chỉ báo nằm ở cơ bản có thể được mô tả giai đoạn "ngừng và đảo ngược".Cách sử dụng

Khi sử dụng các chỉ báo cần xem xét như sự phân bố của biểu đồ giá, cũng như yếu tố tăng tốc, tăng với xu hướng phát triển. Mặc dù phổ biến của nó như một công cụ phân tích biểu đồ, chỉ báo có một số hạn chế và có thể cung cấp cho các tín hiệu sai lầm trong trường hợp, ví dụ, chuyển biến của thị trường thường xuyên thay đổi .


Chỉ báo cho các tín hiệu sau:Việc xác nhận xu hướng

  • Nằm dưới biểu đồ giá, chỉ báo xác nhận xu hướng tăng;;
  • Nằm trên biểu đồ giá, chỉ số xác nhận xu hướng giảm;


Xác định các thời điểm đóng vị trí

  • Khi giảm giá dưới chỉ báo trong điều kiện xu hướng lên nên đóng các vị trí dài
  • Khi tăng giá cao hơn chỉ báo trong điều kiện xu hướng giảm nên đóng vị trí ngắn


Tầm quan trọng của tín hiệu được xác định bởi các yếu tố tăng tốc. Các yếu tố tăng mỗi khi giá đóng cửa hiện nay cao hơn trước đó trong trường hợp xu hướng tăng và thấp hơn so với trước đó trong trường hợp xu hướng giảm.Người ta tin rằng, chỉ báo đáng tin cậy hơn nếu giá và chỉ báo đường cong di chuyển song song, và ít đáng tin cậy khi chúng bắt đầu hội tụ.
Tính toán

P(t) = P(t-1) + AF x (EP(t-1) – P(t-1)),

где:

P(t) – giá trị hiện tại của chỉ báo;

P(t-1) – giá trị của chỉ báo trong giai đoạn trước;

AF – nhân tố tăng từ bước 0.02 trong khoảng [0.02;0.2];

EP(t-1) – giá trị thấp nhất/cao nhất của giá trong giai đoạn trước.

 

NetTradeX và MetaTrader 4
Sàn giao dịch dành cho PC,
Android và Mobile phones
Tìm hiểu thêm
Các công cụ giao dịch
Forex và Kim loại,
--------------
Và các công cụ khác (sắp tới)
Tìm hiểu thêm