Loading page... Loading page...

Khối lượng cân bằng (OBV)

 

Mục đích

Khối lượng cân bằng là một chỉ báo tích lũy, dựa trên chỉ số khối lượng giao dịch và phản ánh mối quan hệ giữa khối lượng giao dịch và sự chuyển động giá giao dịch.Việc sử dụng

Khối lượng cân bằng được sử dụng để xác nhận xu hướng và tìm các điểm khả năng đảo chiều giá.

Việc xác nhận giá:

  • Xu hướng tăng được xác nhận việc tăng của chỉ báo;
  • Xu hướng giảm được xác nhận việc giảm của chỉ báo.

Sự xuất hiện dấu hiệu phân kỳ:

  • Dấu hiệu suy giảm xu hướng tăng khi việc tăng giá đến mức tối đa mới không được xác nhận tương ứng sự chuyển biến của chỉ báo, khả năng đảo chiều xuống;
  • Dấu hiệu suy giảm của xu hướng giảm khi việc giảm giá đến mức thấp tối đa mới không được xác nhận tương ứng sự chuyển biến của chỉ báo, khả năng đảo chiều tăng.
Tính toán

OBV(t) = OBV(t-1) + Vol, nếu C(t) > C(t-1);
OBV(t) = OBV(t-1) – Vol, nếu C(t) < C(t-1);
OBV(t) = OBV(t-1), nếu C(t) = C(t-1),
trong đó:
t – giai đoạn hiện tại;
t-1 – giai đoạn trước;
C – giá đóng cửa;
Vol – khối lượng

 

NetTradeX và MetaTrader 4
Sàn giao dịch dành cho PC,
Android và Mobile phones
Tìm hiểu thêm
Các công cụ giao dịch
Forex và Kim loại,
--------------
Và các công cụ khác (sắp tới)
Tìm hiểu thêm