Loading page... Loading page...

Accelerator/Decelerator Oscillator (AC)

 

Công dụng

Chỉ báo kỹ thuật Accelerator/Decelerator (tăng / giảm) cho thấy khả năng tăng hoặc giảm động lực hiện tại của thị trường. Nguyên tắc hoạt động của chỉ báo này là dựa trên các giả định của tác giả Bill Williams về việc trước khi thay đổi hướng biến động giá, lực lượng của của sự dịch chuyển cần phải giảm .Sử dụng

Chỉ báo là biểu đồ, bao gồm các vạch màu xanh lá cây (tăng) và vạch màu đỏ (giảm), được xây dựng xung quanh mức độ 0 tương ứng với sự cân bằng động lực của thị trường và sự gia tăng. Theo giả định của người sáng lập ra thì chỉ báo phải thay đổi hướng của nó trước khi thay đổi hướng chuyển động giá cả.


Sự thay đổi màu sắc của các chỉ báo cũng rất quan trọng. Màu xanh lá cây (không phụ thuộc xu hướng của chỉ báo) cảnh báo vị trí dài hạn, và đỏ tương ứng vị trí ngắn hạn .


Để vào thị trường theo hướng của động lực cần phải xem xét như giá trị, và màu sắc. Hai vạch màu xanh lá cây liên tiếp trên mức 0 cho thấy vào thị trường với một vị trí dài, trong khi ở 2 vạch màu đỏ dưới mức 0 có thể được hiểu là một lệnh đến một vị trí ngắn.


Nhiều dấu hiệu giả thường thấy trên biểu đồ khung thời gian nhỏ hơn 4:00 .
Tính toán

Chỉ số được tính như sự khác biệt chỉ số Awesome Oscillator và 5-giai đoạn trượt trung bình

.


AC = AO - SMA (AO, 5)


AO = SMA(giá trung bình, 5)-SMA(giá trung bình, 34)

 

NetTradeX và MetaTrader 4
Sàn giao dịch dành cho PC,
Android và Mobile phones
Tìm hiểu thêm
Các công cụ giao dịch
Forex và Kim loại,
--------------
Và các công cụ khác (sắp tới)
Tìm hiểu thêm