Loading page... Loading page...

Trung bình trượt osillator (OsMA)

 

Mục đích

Trung bình trượt osillator (OsMA) là một công cụ phân tích kỹ thuật, phản ánh sự khác biệt giữa osillator (MACD) và trung bình trượt của nó (đường tín hiệu).sử dụng

Thay đổi hướng:

 • Nếu OsMA ngừng rơi xuống và bắt đầu phát triển tăng, đặc biệt là ở vùng xa của trục không, cho thấy một sự đảo dòng cho giá lên;
 • Nếu OsMA ngừng phát triển và bắt đầu giảm, đặc biệt là ở vùng xa của trục không, cho thấy một sự đảo dòng cho giá xuống

  Cắt giao với trục không:

  • OsMA tăng trưởng trên số không (MACD vượt lên đường tín hiệu) là một tín hiệu mua;
  • Tụt của OsMA (MACD vượt qua xuống dưới đường tín hiệu) là một tín hiệu để bán.
   Tính

   OsMA = MACD - Signal

 

NetTradeX
Sàn giao dịch dành cho PC,
Android và Mobile phones
Tìm hiểu thêm
Các công cụ giao dịch
Forex và Kim loại,
--------------
Và các công cụ khác (sắp tới)
Tìm hiểu thêm