Loading page... Loading page...

Trung bình trượt (MA)

 

Mục đích

Trung bình trượt - một công cụ phân tích kỹ thuật cho thấy giá trung bình của một dụng cụ tại một thời gian nhất định, biến động giá giảm nhẹ, và do đó phản ánh xu hướng và sức mạnh của dụng cụ

Tùy thuộc vào phương pháp trung bình nên có phân biệt di chuyển trung bình đơn giản (SMA), làm nhẵn Moving Average (SMMA) và di chuyển trung bình hàm mũ (EMA).Sử dụng

Phân tích trung bình trượt bao gồm các nguyên tắc sau đây:

 • Hướng di chuyển trung bình cho thấy sự chỉ đạo của biến động giá hiện hành;
 • Giảm thời gian trung bình, sẽ có nhiều dấu hiệu su hượng giả, và thời gian trung bình lớn hơn, sẽ nhiều đấu hiệu chậm;
 • Tăng (giảm) độ nhạy của các đường cong, giảm (tăng) thời gian trung bình;
 • Sử dụng di chuyển trung bình trượt đáng tin cậy hơn nếu có một xu hướng rõ rệt


  So sánh các động thái của di chuyển trung bình với sự năng động của giá dụng cụ:

  • Một tín hiệu mạnh mẽ để mua (bán) giá là giao điểm của phía dưới (trên), ngày càng tăng (giảm) trung bình đường cong di chuyển;
  • Tín hiệu yếu để mua (bán) là giao điểm của phía dưới (trên) rơi xuống (đang lên) với trung bình đường cong.

   So sánh các động thái của di chuyển trung bình với thời gian trung bình khác nhau:

   • Tín hiệu mạnh mẽ để mua (bán) xuất hiện khi (giảm) tăng đường cong với một khoảng thời gian trung bình nhỏ hơn đi qua bên dưới (trên) ngày càng tăng (giảm) đường cong với một khoảng thời gian lớn của trung bình
   • Tín hiệu yếu để mua (bán) xuất hiện khi (giảm) tăng đường cong với một khoảng thời gian trung bình nhỏ hơn đi qua bên dưới (ở trên), giảm (tăng) đường cong với một khoảng thời gian lớn của trung bình
    Tính

    SMA = Sum (Close (i), N) / N,
    :
    Close (i) - mức giá đóng cửa hiện hành;
    N - thời gian trung bình


    EMA (t) = EMA (t-1) + (K x [Close (t) - EMA (t-1)]),
    :
    t - thời gian hiện tại;
    K = 2 / (N + 1), N - trung bình khoảng thời gian

 

NetTradeX và MetaTrader 4
Sàn giao dịch dành cho PC,
Android và Mobile phones
Tìm hiểu thêm
Các công cụ giao dịch
Forex và Kim loại,
--------------
Và các công cụ khác (sắp tới)
Tìm hiểu thêm