Loading page... Loading page...

Chỉ báo Envelopes (Env)

 

Mục đích

Chỉ báo Envelopes phản ánh tình trạng mua quá nhiều hay bán quá nhiều, do đó cho phép để xác định các điểm vào và ra khỏi thị trường, cũng như thời điểm hiện tại có khả năng kết thúc của một xu hướng.Cách sử dụng

Chỉ báo này bao gồm 2 đường trượt trung bình đơn giản cùng nhau tạo thành một kênh biến động linh hoạt trong giá cả. Bình quân xây dựng xung quanh chỉ báo trượt trung bình một khoảng cách không đổi được chỉ định bởi tỷ lệ phần trăm, và có thể được điều chỉnh tùy theo biến động thị trường hiện tại. Mỗi dòng là ranh giới của một loạt các biến động giá cả.


Nếu có xu hướng trong thị trường được sử dụng các tín hiệu mua quá nhiều trong điều kiện xu hướng tăng, hoặc tín hiệu bán quá nhiều nếu xu hướng đi xuống.


Giá đạt mức tối đa trong phạm vi của thị trường, được coi là một tín hiệu bán, trong khi được ở mức thấp nhất tạo thành một tín hiệu để mua.
Tính toán

Đường trên = SMA(CLOSE, N)*[1+K/1000]
Đường dưới = SMA(CLOSE, N)*[1-K/1000]


trong đó:
SMA — đường trượt trung bình đơn giản;
N — giai đoạn trung bình;
K/1000 — khối lượng lệch trung bình (ở các điểm cơ bản).

 

NetTradeX và MetaTrader 4
Sàn giao dịch dành cho PC,
Android và Mobile phones
Tìm hiểu thêm
Các công cụ giao dịch
Forex và Kim loại,
--------------
Và các công cụ khác (sắp tới)
Tìm hiểu thêm