Loading page... Loading page...

Chỉ báo Demark (DeMarker - DeM)

 

Mục đích

Chỉ số này được phát triển bởi Tom DeMark như một công cụ để xác định các cơ hội mới nổi để mua hoặc bán. Chỉ số này cho biết các giai đoạn tăng làm thay đổi giá, thường là tương ứng với đỉnh hoặc thấp hơn.


Chỉ số cho thấy độ chính xác của nó trong thời điểm phá bỏ các xu hướng, cũng như xác định các điểm trong ngày vào và ra thị trường.Cách sử dụng

Chỉ số dao động từ 0 đến 1 và cho thấy một biến động thấp và khả năng giảm giá khi giá trị 0.7 và cao hơn, hoặc tín hiệu về khả năng tăng giá khi mức độ giảm xuống dưới 0.3.
Tính toán

Chỉ báo Demark được tính như là tổng hợp của tất cả các mức tăng trưởng dương trong giai đoạn "i", chia cho giá trị tổng cộng của tất cả các tỷ lệ tăng trưởng tiêu cực:


DeMax(i):
Если đỉnh(i) > đỉnh(i-1) , khi đó DeMax(i) = đỉnh(i)-đỉnh(i-1), trong trường hợp ngược lại thì DeMax(i) = 0


DeMin(i):
Nếu đáy(i) < đáy(i-1), khi đó DeMin(i) = đáy(i-1)- đáy(i), trong trường hợp ngược lại thì DeMin(i) = 0


Giá trị chỉ báo Demark:
DMark(i) = SMA(DeMax, N)/(SMA(DeMax, N)+SMA(DeMin, N))


Trong đó:
SMA – Đường trượt trung bình đơn giản;
N – số giai đoạn được sử dụng trong việc tính toán.

 

NetTradeX
Sàn giao dịch dành cho PC,
Android và Mobile phones
Tìm hiểu thêm
Các công cụ giao dịch
Forex và Kim loại,
--------------
Và các công cụ khác (sắp tới)
Tìm hiểu thêm