Loading page... Loading page...

Commodity Channel Index (CCI)

 

Chức năng

Commodity Channel Index (CCI) được phát triển bởi Donald Lambert. Mặc dù chỉ báo sơ bộ ban đầu để xác định xu hướng mới, ngày nay chỉ báo được sử dụng rộng rãi để đo lường mức độ giá hiện tại so với giá trị trung bình.Áp dụng

Chỉ báo thay đổi theo dọc đường 0 trong vùng từ -100 đến +100. Đường 0 tương ứng với mức giá trung bình cân bằng. Chỉ báo càng cao trên mức 0, thì càng có nhiều định giá là cặp ngoại tệ giao dịch. Các chỉ số rơi xuống thấp hơn mức 0, càng bị đánh giá thấp là cặp ngoại tệ giao dịch, và tiềm năng lớn hơn cho tăng trưởng trong các giai đoạn có thể có giá.


Tuy nhiên, giá không cân bằng trong chính nó không thể là chỉ số rõ ràng và không rõ xu hướng của sự dịch chuyển giá trong giai đoạn tới, và không có sức mạnh của sự chuyển động giá. Cần chú ý đến mức độ quan trọng của các giá trị chỉ báo, cũng như xu hướng của việc giao các chỉ báo:


  • Việc tăng giá trị chỉ báo với việc giao ở mức 100 có nghĩa là khả năng tăng giá trong giai đoạn kế tiếp


  • Sự sụt giảm giá trị chỉ báo với việc giao ở mức 100 cho thấy khả năng đảo chiều của giá và là dấu hiệu bán.


  • Sự sụt giảm của các giá trị chỉ báo với việc giao ở mức 100 nghĩa là khả năng việc giảm giá trong giai đoạn kế tiếp.


  • Việc tăng giá trị chỉ báo với việc giao ở mức 100 cho thấy khả năng đảo chiều giá cả và là dấu hiệu mua.


  • Việc giao với đường 0 từ dưới lên xác nhận việc mua.


  • Việc giao với đường 0 từ trên xuống xác nhận việc bán.


Việc giảm dần các giai đoạn của chỉ báo là để tăng độ nhạy. Việc di dời các mức quan trọng đến 200, cho phép loại trừ khỏi việc xem xét biến động giá không đáng kể.
 

NetTradeX và MetaTrader 4
Sàn giao dịch dành cho PC,
Android và Mobile phones
Tìm hiểu thêm
Các công cụ giao dịch
Forex và Kim loại,
--------------
Và các công cụ khác (sắp tới)
Tìm hiểu thêm