Loading page... Loading page...

Tính lời/lỗ


Lời hay lỗ là kết quả thực hiện 1 giao dịch đầy đủ (mở và đóng vị trí giao dịch). Ví dụ:


MUA 200.000 USD/JPY:

  • Bạn đã mở vị trí "MUA": mua 200.000 USD với giá Ask 95.65, và như vậy phải chi 95.650 x 200.000 = 19.130.000 JPY
  • sau đó bạn đóng vị trí "MUA": tức là bán 200.000 USD với giá Bid 96.40, và như vậy nhận 19.280.000 JPY


Sự khác biệt giữa giá Ask ban đầu với giá Bid sau cùng là (96.40 - 95.65) = 75 pips.

Có 2 cách tính lời hoặc lỗ:

  • 19.280.000 - 19.130.000 = 150.000 JPY
  • Giá trị của pip là (200.000 x 0.01) = 2.000 JPY; 75 x 2.000 = 150.000 JPY

Do vậy số tiền bạn nhận là 150.000 JPY (hoặc 1555.5325 USD)

 

NetTradeX và MetaTrader 4
Sàn giao dịch dành cho PC,
Android và Mobile phones
Tìm hiểu thêm
Các công cụ giao dịch
Forex và Kim loại,
--------------
Và các công cụ khác (sắp tới)
Tìm hiểu thêm