Loading page... Loading page...

Điểm và giá trị của nó


Pip- đơn vị khối lượng bằng với khả năng thay đổi tối thiểu của giá (bằng 0.0001 đối với phần lớn các cặp ngoại tệ được thể hiện đến 4 chữ số sau dấu phẩy. Các điểm này được sử dụng trong việc đo lường sự biến động giá và giá trị spread.


Giá trị tiền tệ của Pip (điểm) phụ thuộc vào khối lượng giao dịch được thể hiện ở giá của cặp ngoại tệ.


Ví dụ 1: 1 pip EUR/USD bằng 0.0001


Khối lượng của vị trí mởTính toánGiá 1 pip
100,000 EUR100,000 * 0.000110 USD
10,000 EUR10,000 * 0.00011 USD
1,000 EUR1,000 * 0.00010.1 USD
100 EUR100 * 0.00010.01 USD


Ví dụ 2: 1 pip USD/JPY bằng 0.01


Khối lượng của vị trí mởTính toánGiá 1 pip
100,000 USD100,000 * 0.011000 JPY
10,000 USD10,000 * 0.01100 JPY
1,000 USD1,000 * 0.0110 JPY
100 USD100 * 0.011 JPY


Rõ ràng, giá trị pip trực tiếp phụ thuộc vào khối lượng giao dịch và được thể hiện ở giá cặp ngoại tệ.


Khái niệm pip cho phép đo lường giá trị của những thay đổi nhỏ về giá đối với khối lượng của các vị trí giao dịch.

 

NetTradeX và MetaTrader 4
Sàn giao dịch dành cho PC,
Android và Mobile phones
Tìm hiểu thêm
Các công cụ giao dịch
Forex và Kim loại,
--------------
Và các công cụ khác (sắp tới)
Tìm hiểu thêm