Loading page... Loading page...

Giao dịch lợi nhuận và khối lượng giao dịch


Giao dịch trên thị trường Forex là giao dịch lợi nhuận. Nhờ vào đòn bẫy thông qua nhà môi giới, bạn cần phải ký quỹ để có thể mở vị trí giao dịch.


Nếu tài khoản của bạn khoảng 1.000 USD, thì bạn được phép sử dụng đòn bẫy tối đa, và bạn có thể giao dịch với khối lượng gấp 100 lần hơn có trong tài khoản của bạn là 100.000 USD.

 

NetTradeX và MetaTrader 4
Sàn giao dịch dành cho PC,
Android và Mobile phones
Tìm hiểu thêm
Các công cụ giao dịch
Forex và Kim loại,
--------------
Và các công cụ khác (sắp tới)
Tìm hiểu thêm