Loading page... Loading page...

Giá Bid/Ask và Spread


Trong bất kỳ thời gian nào, một cặp ngoại tệ luôn thể hiện 2 giá: giá Bid- Bán và Ask- MuaCác báo giá trên, chúng ta có thể thấy ngay lập tức:

  • Bán 1 EUR за 1.4110 USD (theo giá Bid)
  • Mua 1 EUR за 1.4112 USD (theo giá Ask)

Trong các giao dịch đầy đủ sử dụng cả 2 giá Bid và Ask, vì vậy việc mở và đóng vị trí liên quan đến việc thực hiện theo hướng ngược lại nhằm:

  • Mở vị trí “Mua” nghĩa là mua, nhưng vào thời điểm đóng vị trí “Mua” nghĩa là bán,
  • Mở vị trí “Bán” nghĩa là bán, nhưng vào thời điểm đóng vị trí “Bán” nghĩa là mua.

Chú ý: Đừng quên rằng, các đồ thị phản ánh giá bán Bid. Giá mua Ask với Spread cao hơn giá bán Bid.


Spread là chênh lệch giữa giá hiện hành của giá bán và giá mua. Đây cũng là giá trị của hoạt động giao dịch, đây là đại lượng thường xuyên thay đổi ở các cặp ngoại tệ. Phạm vi spread được đo bằng điểm. Trong trường hợp cặp ngoại tệ EURUSD spread là 2 điểm.

 

NetTradeX và MetaTrader 4
Sàn giao dịch dành cho PC,
Android và Mobile phones
Tìm hiểu thêm
Các công cụ giao dịch
Forex và Kim loại,
--------------
Và các công cụ khác (sắp tới)
Tìm hiểu thêm