Loading page... Loading page...

Các công cụ giao dịch

Một loạt các công cụ giao dịch có thể giúp đạt được hiệu quả tối đa, đa dạng hóa danh mục đầu tư để giảm thiểu rủi ro. Để đáp ứng các yêu cầu khác nhau trong việc đầu tư, chúng tôi cung cấp các nhóm công cụ giao dịch sau: các ngoại tệ, kim loại, CFD đối với các chỉ số, CFD đối với cổ phiếu và các công cụ vàng độc đáo.
CFD ForexCFD kim loạiCFD về cổ phiếu

CFD về cổ phiếu

Cổ phiếu thể hiện quyền sở hữu trong công ty. Các hợp đồng khác biệt về cổ phiếu - đây là những công cụ cho phép các nhà đầu tư nhận lợi nhuận từ những thay đổi về giá các cổ phiếu thanh khoản của các công ty lớn nhất mà không có sự tham gia trong việc sở hữu. Tuy nhiên, tùy thuộc vào xu hướng vị trí của Hợp đồng cổ phiếu, ở tài khoản khách hàng đã được tính hoặc từ tài khoản điều chỉnh cổ tức, bằng việc thông báo trả cổ tức.


Giá cổ phiếu được xác định không chỉ bởi các yếu tố thị trường hoặc yếu tố cấu trúc , và các điều kiện kinh tế trong một lĩnh vực cụ thể, mà còn dựa vào đặc điểm cụ thể của công ty và khả năng tạo ra dòng tiền sở hữu.


Cổ phiếu được coi là tài sản rủi ro hơn, so với các chứng khoán có thu nhập cố định, và do đó, cung cấp một lợi nhuận cao hơn để bù đắp cho những rủi ro đáng kể.


Dưới đây liệt kê các thông tin chi tiết về các công ty, CFD cổ phiếu giao dịch và các ngày quan trọng trả cổ tức. Bản liệt kê dành cho mục đích thông tin và không là 1 phần của điều kiện giao dịch. Để nhận thông tin chi tiết về các điều kiện giao dịch CFD cổ phiếu cần chú ý các mục sau . Tài khoản và các điều kiện .Ngày cổ tức


Công ty Tính tuần hoàn Ngày thông báo
cổ tức 1
Ngày tính
điều chỉnh9
Ngày
đăng ký 3
Ngày trả
cổ tức 4
Tổng
cổ tức 5
Alcoa Inc #S-AA Quarterly 2015-09-25 2015-11-04 2015-11-06 2015-11-25 0.0300
Apple Inc #S-AAPL Quarterly 2015-10-27 2015-11-05 2015-11-09 2015-11-12 0.5200
Arch Coal #S-ACI Quarterly 2014-02-10 2015-07-28 2014-02-28 2015-07-28 0.0100
Adobe Systems Inc #S-ADBE Quarterly
American Electric Power Company #S-AEP Quarterly 2015-10-20 2015-11-06 2015-11-10 2015-12-10 0.5600
AES Corporation #S-AES Quarterly 2015-10-16 2015-10-29 2015-11-02 2015-11-16 0.1000
American International Group #S-AIG No set frequency 2015-11-02 2015-12-03 2015-12-07 2015-12-21 0.2800
Amazon.com Inc #S-AMZN No set frequency
American Express Company #S-AXP Quarterly 2015-09-28 2015-10-07 2015-10-09 2015-11-10 0.2900
Boeing Company #S-BA Quarterly 2015-10-26 2015-11-04 2015-11-06 2015-12-04 0.9100
Alibaba Group HLDG Ltd #S-BABA Quarterly
Bank of America Corp. #S-BAC Quarterly 2015-10-22 2015-12-02 2015-12-04 2015-12-24 0.0500
The Bank of New York Mellon Corp. #S-BK Quarterly 2015-10-20 2015-10-29 2015-11-02 2015-11-13 0.1700
BP p.l.c. #S-BP Quarterly 2015-10-27 2015-11-04 2015-11-06 2015-12-18 0.6000
Citigroup #S-C Quarterly 2015-10-22 2015-10-29 2015-11-02 2015-11-25 0.0500
Caterpillar Inc #S-CAT Quarterly 2015-10-14 2015-10-22 2015-10-26 2015-11-20 0.7700
ConocoPhillips #S-COP Quarterly 2015-10-09 2015-10-15 2015-10-19 2015-12-01 0.7400
Cisco System Inc #S-CSCO Quarterly 2015-09-15 2015-10-01 2015-10-05 2015-10-21 0.2100
Chevron Corporation #S-CVX Quarterly 2015-10-28 2015-11-16 2015-11-18 2015-12-10 1.0700
Cemex #S-CX No set frequency
Delta Air Lines Inc #S-DAL Quarterly 2015-10-23 2015-11-04 2015-11-06 2015-11-30 0.1350
Dupont (EI) Company #S-DD Quarterly 2015-10-22 2015-11-10 2015-11-13 2015-12-14 0.3800
Walt Disney Company #S-DIS Annual 2015-06-24 2015-07-01 2015-07-06 2015-07-29 0.6600
Dow Chemical Co #S-DOW Quarterly 2015-10-22 2015-12-29 2015-12-31 2016-01-29 0.4600
eBay Inc #S-EBAY No set frequency
Ford Motor Company #S-F Quarterly 2015-10-08 2015-10-28 2015-10-30 2015-12-01 0.1500
Facebook #S-FB No set frequency
General Electric Corporation #S-GE Quarterly 2015-09-11 2015-09-17 2015-09-21 2015-10-26 0.2300
Goldcorp #S-GG Monthly 2015-11-09 2015-11-17 2015-11-19 2015-11-27 0.0200
General Motors Company #S-GM No set frequency 2015-09-02 2015-09-10 2015-09-14 2015-09-29 0.3600
Google Inc #S-GOOG No set frequency
Goldman Sachs Group #S-GS Quarterly 2015-10-15 2015-11-30 2015-12-02 2015-12-30 0.6500
Goodyear Tire & Rubber Co #S-GT No set frequency 2015-10-06 2015-10-29 2015-11-02 2015-12-01 0.0700
Home Depot #S-HD Quarterly 2015-08-20 2015-09-01 2015-09-03 2015-09-17 0.5900
Harley Davidson #S-HOG Quarterly 2015-09-01 2015-09-11 2015-09-15 2015-09-25 0.3100
Honeywell International Inc #S-HON Quarterly 2015-10-30 2015-11-17 2015-11-19 2015-12-10 0.5950
Hewlett-Packard Company #S-HPQ Quarterly 2015-11-12 2015-12-07 2015-12-09 2016-01-06 0.1240
Hertz Global Holdings Inc #S-HTZ No set frequency
International Business Machine Corp #S-IBM Quarterly 2015-10-27 2015-11-06 2015-11-10 2015-12-10 1.3000
Intel Corporation #S-INTC Quarterly 2015-09-11 2015-11-04 2015-11-07 2015-12-01 0.2400
Johnson & Johnson #S-JNJ Quarterly 2015-10-22 2015-11-20 2015-11-24 2015-12-08 0.7500
JP Morgan Chase & Company #S-JPM Quarterly 2015-09-15 2015-10-02 2015-10-06 2015-10-31 0.4400
Coca-Cola Company #S-KO Quarterly 2015-10-15 2015-11-27 2015-12-01 2015-12-15 0.3300
US Airways Group Inc #S-LCC No set frequency
Eli Lilly and Company #S-LLY Quarterly 2015-10-19 2015-11-10 2015-11-13 2015-12-10 0.5000
Mastercard Inc #S-MA Quarterly 2015-09-22 2015-10-07 2015-10-09 2015-11-09 0.1600
Marriott International Inc #S-MAR Quarterly 2015-11-05 2015-11-17 2015-11-19 2015-12-28 0.2500
MBIA #S-MBI No set frequency
McDonalds Corporation #S-MCD Quarterly 2015-11-10 2015-11-27 2015-12-01 2015-12-15 0.8900
MetLife #S-MET Quarterly 2015-10-27 2015-11-04 2015-11-06 2015-12-11 0.3750
3M Company #S-MMM Quarterly 2015-11-10 2015-11-18 2015-11-20 2015-12-12 1.0250
Altria Group #S-MO Quarterly 2015-08-21 2015-09-11 2015-09-15 2015-10-09 0.5650
Merck Co Inc #S-MRK Quarterly 2015-07-22 2015-09-11 2015-09-15 2015-10-07 0.4500
Morgan Stanley #S-MS Quarterly 2015-10-19 2015-10-28 2015-10-30 2015-11-13 0.1500
Microsoft Corporation #S-MSFT Quarterly 2015-09-15 2015-11-17 2015-11-19 2015-12-10 0.3600
Nike Inc #S-NKE Quarterly 2015-08-10 2015-09-03 2015-09-08 2015-10-05 0.2800
Nokia Corporation #S-NOK Annual 2015-01-29 2015-05-05 2015-05-07 2015-05-27 0.1591
Occidental Petroleum #S-OXY Quarterly 2015-10-08 2015-12-08 2015-12-10 2016-01-15 0.7500
Petroleo Brasileiro #S-PBR No set frequency
PepsiCo Inc #S-PEP Quarterly 2015-07-16 2015-09-02 2015-09-04 2015-09-30 0.7030
Pfizer Inc #S-PFE Quarterly 2015-09-25 2015-11-04 2015-11-06 2015-12-01 0.2800
Procter & Gamble Company #S-PG Quarterly 2015-10-13 2015-10-21 2015-10-23 2015-11-16 0.6630
Philip Morris International Inc #S-PM Quarterly 2015-08-17 2015-09-28 2015-09-30 2015-10-14 1.0200
Ferrari N.V. #S-RACE Quarterly
Regions Financial #S-RF Quarterly 2015-10-14 2015-12-09 2015-12-11 2016-01-04 0.0600
Starbucks Corp. #S-SBUX Quarterly
SandRidge Energy #S-SD No set frequency
AT&T #S-T Quarterly 2015-09-25 2015-10-07 2015-10-09 2015-11-02 0.4700
Toyota Motor Corporation #S-TM Semi-annual
Total #S-TOT Quarterly 2015-09-15 2015-09-23 2015-09-25 2015-10-29 0.6970
Tronox CI A #S-TROX Quarterly 2015-11-04 2015-11-12 2015-11-16 2015-12-03 0.2500
The Travelers Companies Inc. #S-TRV Quarterly 2015-10-20 2015-12-08 2015-12-10 2015-12-31 0.6100
Tesla Motors Inc. #S-TSLA Quarterly
Twitter Inc. #S-TWTR Quarterly
United Health Group #S-UNH Quarterly 2015-11-06 2015-12-02 2015-12-04 2015-12-15 0.5000
United Technologies Corporation #S-UTX Quarterly 2015-10-14 2015-11-10 2015-11-13 2015-12-10 0.6400
Visa Inc #S-V Quarterly 2015-10-21 2015-11-10 2015-11-13 2015-12-01 0.1400
Verizon Communications Inc #S-VZ Quarterly 2015-09-03 2015-10-07 2015-10-09 2015-11-02 0.5650
Wells Fargo #S-WFC Quarterly 2015-10-27 2015-11-04 2015-11-06 2015-12-01 0.3750
Weatherford International #S-WFT No set frequency
Wal-Mart Stores Inc #S-WMT Quarterly 2015-02-19 2015-12-02 2015-03-13 2016-01-04 0.4900
Western Union #S-WU Quarterly 2015-07-16 2015-09-14 2015-09-16 2015-09-30 0.1550
Exxon Mobil Corporation #S-XOM Quarterly 2015-10-28 2015-11-09 2015-11-12 2015-12-10 0.7300
Xerox #S-XRX Quarterly 2015-10-20 2015-12-29 2015-12-31 2016-01-29 0.0700
Yahoo #S-YHOO Quarterly
1 Ngày thông báo – ngày thông báo của công ty về cổ tức, ngày đăng ký và ngày trả cổ tức


2 Ngày chia cổ tức trước – ngày đầu tiên giao dịch, bắt đầu từ việc mua cổ phiếu được thực hiện mà không nhận cổ tức thông báo. Thường xảy ra trong 2 ngày làm việc trước ngày đăng ký.


3Ngày đăng ký – là ngày mà danh sách cổ đông có quyền nhận cổ tức thanh toán theo thông báo, và tương ứng việc mua cổ phiếu trước ngày chia cổ tức trước.


4 Ngày trả cổ tức- là ngày trả cổ tức của tức của công ty theo việc thông báo.


5 Tổng cổ tức- giá trị (đồng USD) trả cổ tức gần nhất (việc trả cổ tức cuối cùng trong trường hợp thiếu thông tin sau cùng).
Xem điều kiện giao dịch

 

NetTradeX và MetaTrader 4
Sàn giao dịch dành cho PC,
Android và Mobile phones
Tìm hiểu thêm
Các công cụ giao dịch
Forex và Kim loại,
--------------
Và các công cụ khác (sắp tới)
Tìm hiểu thêm