Loading page... Loading page...

Làm thế nào biết được khoảng cách tối thiểu của việc đặt lệnh?

Quý khách có cần sự hỗ trợ tư vấn trực tuyến?
Không

Trước khi tạo lệnh, bạn cần vào mục "Giao dịch", sau đó chọn " Các cặp ngoại tệ đang sử dụng". Chọn ngoại tệ hay công cụ mà bạn quan tâm. Cũng trong cửa sổ này, trong vùng "Thông tin", bên phải của danh sách các cặp ngoại tệ, xuất hiện thông tin mà bạn quan tâm.

 

 

NetTradeX
Sàn giao dịch dành cho PC,
Android và Mobile phones
Tìm hiểu thêm
Các công cụ giao dịch
Forex và Kim loại,
--------------
Và các công cụ khác (sắp tới)
Tìm hiểu thêm