Loading page... Loading page...

Mở tài khoản Real- NetTradeX

Quý khách có cần sự hỗ trợ tư vấn trực tuyến?
Không

 1. 1. Tự giới thiệu bản thân

  Nếu bạn đã là khách hàng của công ty, hãy trọn "Khách hàng chính thức", đăng nhập vào hệ thống và điền thông tin "Chỉnh đổi tài khoản", sau đấy hãy nhận tài khoản mới.

  Hãy chọn "Không phải là khách hàng", nếu bạn chưa phải là khách hàng, sau đó bạn sẽ nhận lời mời điền thông tin mở tài khoản mới.

 2. 2. Hãy điền và gửi đơn mở tài khoản

  Hãy điền và gửi đơn mở tài khoản để được xem xét. Bạn cần kèm theo file scan passport của mình với bất kỳ dạng file: JPEG, PNG, PDF.

 3. 3. Xác nhận địa chỉ email.

  Hãy vào theo link được gửi đến cho bạn vào hòm thư điện tử, để đăng nhập vào trang web Infin Markets và nhận thông số vào tài khoản mới.

 4. 4. Nhận thông số vào tài khoản mới

  Nhận và lưu lại thông tin để đăng nhập vào tài khoản giao dịch của mình.

 

NetTradeX
Sàn giao dịch dành cho PC,
Android và Mobile phones
Tìm hiểu thêm
Các công cụ giao dịch
Forex và Kim loại,
--------------
Và các công cụ khác (sắp tới)
Tìm hiểu thêm