Loading page... Loading page...

Hiển thị không chính xác của menu.

Quý khách có cần sự hỗ trợ tư vấn trực tuyến?
Không
 

Trên một số kiểu model PDA, menu của giao dịch điện thoại với các biểu tượng có thể hiển thị không chính xác. Trong trường hợp này, bạn phải tắt các biểu tượng trong menu. Việc tắt các biểu tượng như sau:

  1. 1. Hãy khởi động sàn giao dịch

    Vào bằng tài khoản của mình

  2. 2. Thay đổi điều chỉnh

    Hãy đi từng bước: Tools -> Settings -> Standard menu

  3. 3. Khởi động lại sàn giao dịch

    Điều chỉnh mởi sẽ khởi động sau khi khởi động lại hệ thống

Khả năng tắt các biểu tượng trong menu có trong phiên bản 1.5.4.

 

NetTradeX
Sàn giao dịch dành cho PC,
Android và Mobile phones
Tìm hiểu thêm
Các công cụ giao dịch
Forex và Kim loại,
--------------
Và các công cụ khác (sắp tới)
Tìm hiểu thêm