Loading page... Loading page...

Thông tin công ty rss Thông tin công ty

Trading schedule for Easter

Ngày 26 tháng 3 năm 2018 @ 12:51

Transition to daylight saving time in Europe from March 26, 2018

Ngày 20 tháng 3 năm 2018 @ 13:48

Changes in Trading Schedule on 19 February, 2018

Ngày 14 tháng 2 năm 2018 @ 12:50

NetTradeX 2.15.0 - phiên bản terminal mới cho Windows

Khách hàng thân mến,


Đã có phiên bản phần mềm giao dịch NetTradeX 2.15.0 cho Windows.

Thay đổi chính:

  • Hữu ích hóa làm việc với danh sách dụng cụ.
Ngày 16 tháng 1 năm 2018 @ 07:18

Thay đổi lịch giao dịch vào ngày 15.01.2018

Khách hàng thân mến,


ngày nghỉ Luther Martin King tại Mỹ vào ngày 15.01.2018 sẽ thay đổi lịch giao dịch đối với các dụng cụ (CET):


Dụng cụ15.01.2017
XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XPDUSD, XPTUSD, XAUXAGĐóng của 19:00
CFD cổ phiếu #S-…; CFD #ETF…Đóng cửa

Đối với các dụng cụ khác có thể tam ngừng.

Ngày 09 tháng 1 năm 2018 @ 07:08

Năm mới và giáng sinh 0 thay đổi lịch giao dịch

Khách hàng thân mến,


Vì các ngày nghỉ giáng sinh và năm mới, nên lịch giao sẽ không hoạn động vào ngày 25.12.2017 và 02.01.2018 .

Ngày 15 tháng 12 năm 2017 @ 11:14

Changes in Trading Schedule on 23-24 November, 2017

Khách hàng thấn mến,


Ngày nghỉ tại Mỹ và Nhật Bản vào ngày 23 và 24 tháng 11 năm 2017 thay đổi lịch giao dịch đối với các dụng cụ (CET):


Dụng cụ23.11.201724.11.2017
XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XPDUSD, XPTUSDĐóng cửa19:00Đóng cửa19:00
CFD cổ phiếu #S-…ĐóngĐóng cửa19:00
Ngày 21 tháng 11 năm 2017 @ 11:48

NetTradeX 1.10.0 cho Android - phiên bản phần mềm giao dịch

Khách hàng thân mến,


Đã có phiên bản phần mềm giao dịch mới NetTradeX 1.10.0 cho Android.

Thay đổi chính:

  • Thêm ngôn ngữ Farsi.

Nâng cấp phần mềm giao dịch lên NetTradex 1.10.0 có thể thực hiện qua Google Play.

Ngày 02 tháng 11 năm 2017 @ 13:37

Chuyển sang giờ đông tại Mỹ

Khách hàng thân mến,


Mỹ chuyển sang giờ đông từ ngày 05.11.2017 lịch giao dịch sẽ thay đổi đối với các dụng cụ (CET):


Dụng cụThời gian giao dịch
CFD XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XPDUSD, XPTUSD, XAUXAGThứ 2 - Thứ 5 (00:00 - 23:00), Thứ 6 (00:00 - 22:00)
CFD cổ phiếu #S-..., #ETF…Thứ 2 - Thứ 6 (15:30 - 22:00)
Ngày 31 tháng 10 năm 2017 @ 11:10

TRANSITION TO WINTER TIME IN EU

Khách hàng thân mến,


Vùng châu Âu chuyển sang giờ đông từ ngày 29.10.2017 nên lịch giao dịch sẽ thay đổi đối với các dụng cụ sau (CET):


Dụng cụGiờ giao dịch
CFD XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XPDUSD, XPTUSD, XAUXAGThứ 2 – Thứ 5 (00:00 - 22:00 и 23:00 - 00:00), Thứ 6 (00:00 - 22:00)
CFD cổ phiếu #S-..., CFD #ETF…Thứ 2 – Thứ 6 (14:30 - 21:00)
Ngày 23 tháng 10 năm 2017 @ 13:27

 

NetTradeX và MetaTrader 4
Sàn giao dịch dành cho PC,
Android và Mobile phones
Tìm hiểu thêm
Các công cụ giao dịch
Forex và Kim loại,
--------------
Và các công cụ khác (sắp tới)
Tìm hiểu thêm