Loading page... Loading page...

NetTradeX Advisors

NetTradeX Advisors - là một sản phẩm phần mềm được bổ súng cho phần mềm chính NetTradeX Trade Terminal. Quý khách có thể sử dụng riêng NetTradeX Advisors hoặc sử dụng đồng thời trên hai Terminal - chính và phụ.


NetTradeX Advisors với NetTradeX Trade Terminal sử dụng chung một tài liệu để xác nhận tài khoản - tên đăng nhập, mật mã và server.


NetTradeX Language (NTL+) - là ngôn ngữ lập trình trong NetTradeX Advisors bổ súng cho Terminal chính trong việc thực hiện các thuật toán giao dịch tự động. Quý khách có thể thực hiện kinh doanh trong chế độ "manual", ví dụ, mở và đóng vị trí, đặt lệnh, sử dụng các biểu đồ tiêu chuẩn, cho thêm các Indicators và thiết bị để phân tích các xu hướng trên thị trường.


Ngôn ngữ NTL+ na ná với ngôn ngữ C cho nên nó hỗ trợ tất cả các thiết kế tiêu chuẩn của ngôn ngữ C. Những người quen biết với ngôn ngữ lập trình như C, C++, MQL4, Java, JavaScript sẽ thấy nhiều điềm tương đồng giữa các ngôn ngữ và NetTradeX Language.

Trong NetTradeX Advisors, với ngôn ngữ NTL+ bạn có thể tạo ra ba loại script: Expert, Indicators và Utilities. Mỗi loại script dành cho giao dịch nhất định hoặc các vấn đề phân tích:

  • Expert Advisor - là Trade Robot được lập trình để có thể tự động phân tích tình trạng của thị trường hoặc tự động giao dịch trực tiếp trên tài khoản của nhà đầu tư;
  • Custom Indicator - cho phép bạn phát hành các Indicators dựa trên tích hợp hoặc hoàn toàn độc đáo;
  • Tiện ích (Utilities) - cho phép bạn thực hiện giao dịch và hành động khác. So với Expert nó khác vì chỉ chạy một lần.
Bạn có thể thay đổi các thông số của Expert trong quá trình thực hiện, do đó thay đổi các thiết lập của thương mại sẽ hoạt động "luôn và ngay". Hiện nay, việc thực hiện script hán chế đến 75 yêu cầu trong một phút. Khi giới hạn bị vượt quá, yêu cầu đến server sẽ bị từ chối. Sau này hạn chế sẽ được dỡ bỏ.
Công ty vẫn tiếp tục phát triển các khả năng và thuận tiện trên NetTradeX Advisors và ngôn ngữ NetTradeX Language. Trong phiên bản tiếp theo ngôn ngữ NetTradeX Language sẽ có khả năng ngôn ngữ hướng đối tượng - đa hình, giao diện v.v. Còn nữa, chúng tôi có kế hoạch thực hiện tester cho chiến lược giao dịch, để quý khách có thể đánh giá hiệu quả các thuật toán trong một khoảng cách thời gian mà dựa trên tài liệu lịch sử và đưa ra quyết định về tối ưu hóa của Expert.
Hiện này, trong giai đoạn thử nghiệm dịch vụ chỉ truy cấp tài khoản Demo.
Khi khởi động lần đầu tiên bạn vui lòng điền thông tin như sau:
  • Connection name - danh kết nối, ví dụ Demo.
  • Server - địa chỉ IP của tài khoản Demo trên NetTradeX
  • Login - số tài khoản Demo trên NetTradeX
  • Password - mật khẩu của tài khoản Demo trên NetTradeX.

Download NetTradeX Advisors

 

NetTradeX
Sàn giao dịch dành cho PC,
Android và Mobile phones
Tìm hiểu thêm
Các công cụ giao dịch
Forex và Kim loại,
--------------
Và các công cụ khác (sắp tới)
Tìm hiểu thêm