Loading page... Loading page...

Tài khoản và điều kiện

Quý khách có cần sự hỗ trợ tư vấn trực tuyến?
Không
Xem các điều kiện giao dịch và giá trị SwapXem các điều kiện giao dịchXem khối lượng cho các cặp ngoại tệ và loại tài khoảnXem mức độ yêu cầu margin cho các cặp ngoại tệ và loại tài khoảnXem thời gian giao dịch cho các cặp ngoại tệXem các loại lệnh và điều kiện thực hiệnXem cảnh báo về các rủi roTìm hiểu về thủ tục xem xét khiếu nạiXem các thuật ngữ và định nghĩa

Các dạng lệnh và điều kiện thực hiện

Trong hệ thống giao dịch có thể đặt các loại lệnh:
Lệnh thị trường


Lệnh thị trường – là loại lệnh thực hiện giao dịch bán hoặc mua theo giá thị trường hiện tại. Giao dịch được hoàn thành theo giá ngay lập tức thông qua chương trình Terminal, được thể hiện ở cửa sổ giao dịch, hoặc qua điện thoại, qua người môi giới.


Trong trường hợp giá thay đổi quá nhanh, có thể mở vị trí bằng hai cách:

  • Khi mở vị trí khách hàng sẽ được mời giá mới của thị trường, không giống giá ban đầu định mở, do sự dao động giá không mong đợi hoặc do nguyên do khác. Trong trường hợp tạo lệnh, khách hàng cần chấp nhận giá thị trường mới.


  • Khách hàng có thể đánh dấu vào ô “bất cứ giá nào” trong cửa sổ giao dịch. Trong trường hợp này, vị trí sẽ được mở ra ở một mức giá mà trên thực tế hiện có trên thị trường tại thời điểm xuất hiện yêu cầu từ khách hàng. Khách hàng có thể tự chọn giá trị trượt.


Lệnh hoãn


Lệnh hoãn – là loại lệnh thực hiện các giao dịch theo giá, khác với giá thị trường hiện tại. Giao dịch mua/bán sẽ được thực hiện khi mà giá thị trường bằng với giá của lệnh đưa ra.


Trong trường hợp giá thay đổi liên tục hoặc quá nhanh sau những ngày nghỉ, ngày lễ hoặc khi có một sự biến động của việc công bố các dữ liệu kinh tế thì lệnh hoãn sẽ mở vị trí có thể thực hiện khi xuất hiện giá thị trường đầu tiên sau khi đột phá về tỷ giá.


Trong các điều kiện thị trường xác định, khi thực hiện lệnh (Sell Limit, Buy Limit, Sell Stop, Buy Stop, Stop Loss và Take profit) theo giá yêu cầu của Khách hàng có thể sẽ không thực hiện được. Công ty có quyền thực hiện lệnh hoặc xem xét lại giá mở (đóng) theo giá hiện tại của thị trường. Trường hợp này có thể xảy ra khi giá biến động quá nhanh trên các dụng cụ ngoại tệ tài chính hoặc khi mở phiên giao dịch.
Những lệnh giới hạn và lệnh dừng


Lệnh đi kèm với vị trí mở hoặc với lệnh hoãn để mở vị trí được chia ra làm hai kiểu lệnh – stop-loss và take-profit:

  • Stop-loss được dành cho giới hạn khả năng thua lỗ và được đặt theo giá thấp hơn giá mở vị trí hoặc giá thực hiện hoãn lệnh.


  • Take-profit dành cho việc đóng vị trí khi đạt được mức lợi nhuận và giá được đặt cao hơn giá mở vị trí hoặc giá thực hiện hoãn lệnh.

Khi xóa lệnh hoãn, đóng vị trí bằng tay, mở lệnh hoãn hoặc những lệnh đi kèm dừng thua lỗ(stop loss), lấy lãi (take profit) sẽ được xóa theo.


Lênh lấy lãi (take profit) sẽ được thực hiện theo giá của khách hàng, ngoại trừ trường hợp, giá thị trường dao động mạnh, trong điều kiện đó giá có thể thực hiện theo giá đầu tiên của thị trường.


Lệnh Stop loss và Take profit được thực hiện theo giá của kháchh àng, ngoại trừ trường hợp sự biến động mạnh ở thị trường, trong trường hợp đó thì lệnh có thể được thực hiện theo giá đầu tiên mà thị trường đưa ra.
ОСО (One cancels other) – một lệnh hủy bỏ lệnh khác.


Lệnh OCO- là loại lệnh hoãn để mở vị trí theo giá khác với giá thị trường hiện tại, hơn nữa khi mà một lệnh được thực hiện thì lệnh khác sẽ bị xóa. Lệnh OCO được phổ biến theo nguyên tắc thực hiện tương tự của lệnh hoãn.
Tự kích hoạt.


Lệnh tự kích hoạt – là loại lệnh mà khi giá thị trường đạt được đến giá định sẵn thì lệnh sẽ cho phép thực hiện giao dịch.


Đối với lệnh tự kích hoạt thì các điều kiện để thực hiện đều giống như lệnh hoãn.
Trailing stop


Trailing stop là lệnh tương tự lệnh stop loss. Sự khác biệt chính là, thay vì quy định giá thì lệnh cần được thực hiện, khách hàng xác định khoảng cách giữa giá thị trường và giá mở vị trí khi lệnh trailing stop sẽ được kích hoạt. Ví dụ, nếu khách hàng đã mở vị trí dài, thì giá thị trường Ask sẽ tăng, giá thực hiện lệnh trailing stop cũng sẽ tăng với sự chậm tiến từ giá thị trường theo khoảng cách quy định của khách hàng. Nếu giá Ask giảm, thì giá thực hiện lệnh trailing stop vẫn không thay đổi, và lệnh sẽ được thực hiện chỉ trong trường hợp đạt giá thị trường Ask của giá thực hiện lệnh.
Vui lòng đọc chi tiết Nguyên tắc thực hiện các lệnh.

 

NetTradeX và MetaTrader 4
Sàn giao dịch dành cho PC,
Android và Mobile phones
Tìm hiểu thêm
Các công cụ giao dịch
Forex và Kim loại,
--------------
Và các công cụ khác (sắp tới)
Tìm hiểu thêm