Loading page... Loading page...

Tài khoản và điều kiện

Quý khách có cần sự hỗ trợ tư vấn trực tuyến?
Không
Xem các điều kiện giao dịch và giá trị SwapXem các điều kiện giao dịchXem khối lượng cho các cặp ngoại tệ và loại tài khoảnXem mức độ yêu cầu margin cho các cặp ngoại tệ và loại tài khoảnXem thời gian giao dịch cho các cặp ngoại tệXem các loại lệnh và điều kiện thực hiệnXem cảnh báo về các rủi roTìm hiểu về thủ tục xem xét khiếu nạiXem các thuật ngữ và định nghĩa

Yêu cầu tiền đảm bảo (NetTradeX)

Chủng loại tài khoản Tỉ lệ vay thấu chi
Beginner, Micro 1:400 (0.25%)
Standard, Deposit < 50 000 USD / EUR / GBP (500 000 JPY) 1:200 (0.5%)
Standard, Deposit 50 000 - 100 000 USD / EUR / GBP (500 0000 - 10 000 000 JPY) 1:100 (1%)
Standard, Deposit > 100 000 USD / EUR / GBP (10 000 000 JPY) 1:50 (2%)


Nhằm tránh trường hợp khách hàng nợ công ty khi xuất hiện thua lỗ do mở nhiều vị trí thì công ty có quyền tự đóng một hoặc vài vị trí của khách hàng. Việc đóng vị trí xảy ra khi tỷ lệ tiền bảo đảm tính cả những vị trí thua/lãi chỉ còn 10%. Khi đó sẽ đóng vị trí nào bị thua lỗ nhiều nhất. Trường hợp này được gọi là “short margin”.


Nếu tổng các vị trí bằng hoặc nhiều hơn $20.000.000 thì đòn bẫy nhiều nhất sẽ là 1:20 hoặc 5% đảm bảo từ tổng số vị trí.


Vào những ngày nghỉ, số tiền bảo đảm sẽ cần phải gấp đôi ngày bình thường. Nghĩa là khi vào ngày bình thường thì tỷ lệ đòn bẫy sẽ là 1:100 hoặc 1% thì vào ngày nghỉ tỷ lệ này sẽ là 1:50 hoặc 2%. Đến trước ngày nghỉ thì khách hàng phải tự điều chỉnh vị trí mở tương ứng việc tăng số tiền bảo đảm yêu cầu. Trong trường hợp ngược lại, công ty có quyền nhưng không phải trách nhiệm, giảm số lượng vị trí của khách hàng theo giá tại thời điểm kết thúc phiên. Công ty sẽ tự chọn vị trí để giảm số lượng hoặc đóng vị trí của khách hàng.

Đòn bẩy CFD cổ phiếu bằng 1:40 (đặt cọc 2.5%), cho tài khoản NetTradeX đòn bẩy dưới 1:40 thì đòn bẩy CFD sẽ bằng đòn bẩy tài khoản.
Thông tin chi tiết về các điều kiện giao dịch, bạn có thể tìm tại đây.

 

NetTradeX
Sàn giao dịch dành cho PC,
Android và Mobile phones
Tìm hiểu thêm
Các công cụ giao dịch
Forex và Kim loại,
--------------
Và các công cụ khác (sắp tới)
Tìm hiểu thêm