Loading page... Loading page...

Tài khoản và điều kiện

Quý khách có cần sự hỗ trợ tư vấn trực tuyến?
Không
Xem các điều kiện giao dịch và giá trị SwapXem các điều kiện giao dịchXem khối lượng cho các cặp ngoại tệ và loại tài khoảnXem mức độ yêu cầu margin cho các cặp ngoại tệ và loại tài khoảnXem thời gian giao dịch cho các cặp ngoại tệXem các loại lệnh và điều kiện thực hiệnXem cảnh báo về các rủi roTìm hiểu về thủ tục xem xét khiếu nạiXem các thuật ngữ và định nghĩa

Các thuật ngữ và định nghĩa

” Arbitrage” – thực hiện giao dịch trong việc tính toán để đạt được lợi nhuận khi thay đổi tỷ giá ngoại tệ ở thị trường ngoại tệ thế giới. Và đó cũng là việc thực hiện tối thiểu của 2 lệnh giao dịch đối nghịch như mua và bán ngoại tệ khác nhau với cùng 1 số tiền.


"Bid/Ask " - trên thị trường Forex có hai loại giá: 1) giá mua (Ask) và 2) giá bán (Bid).


Bán vị trí – bán vị trí tính cho giá xuống. Đối với cặp ngoại tệ bán ngoại tệ gốc lấy ngoại tệ chuyển đổi.


"Chênh lệch (Spread)" – Chênh lệch giá đặt mua/đặt bán là mức chênh lệch giữa giá mua và giá bán của cùng một giao dịch (cổ phiếu, hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn, tiền tệ). Giá chào bán là giá thực hiện dành cho những người muốn mua ngay, giá chào mua là giá thực hiện dành cho người muốn bán ngay. Thông thường thì giá chào bán bao giờ cũng cao hơn giá chào mua. Nếu nhà đầu tư thực hiện một giao dịch ở giá thị trường rồi sau đó thực hiện giao dịch đối ứng(ngược lại) ngay thì thường anh ta sẽ chịu mất 1 khoản chênh lệch giữa giá mua/giá bán.


”Chương trình giao dịch” – chương trình NetTradeX & MetaTrader 4, cho khách hàng thông tin về tình hình giao dịch trên thị trường tại thời điểm đó, phân tích thị trường, thực hiện giao dịch, thay đổi, đặt lệnh và xóa lệnh, và nhận thông tin từ công ty.


Cặp ngoại tệ – mà theo sự chênh lệnh giữa ngoại tệ này với ngoại tệ khác thành tiền lãi.


Dụng cụ – cặp ngoại tệ giao dịch hoặc hợp đồng.


Điểm và pip – để cho đa phần cặp ngoại tệ có sự chính xác đến bốn số sau dấu thập phân. Do đó số nhỏ nhất sẽ là 0,0001 sẽ được goi là điểm hoặc là pip. Để cho những cặp ngoại tệ với đồng Yên Nhật một điểm sẽ là 0,01.


Định giá tiêu chuẩn – là mức định giá do khách hàng đưa ra mà công ty không thể chấp nhận được.


”Định giá” – thông tin về tỷ giá hiện tại của các cặp ngoại tệ, được thể hiện ở các giá Bid và Ask.


Định giá ngoài thị trường - định giá mà thích hợp với những điều kiện sau:

  • Độ chênh lệch giá quá cao;
  • Sự thay đổi giá quá cao rồi lại hạ xuống như cũ trong một thời gian ngắn tạo ra sự ngắt quãng của giá;
  • Không có một xu hướng nhất định;
  • Khi không có thông tin hoặc một sự kiện nào đó để tác động đến sự biến đổi của giá.


Đặt cọc giao dịch - Đây là một kĩ thuật nhân vốn đầu tư, giúp nhà đầu tư có thể sử dụng một số tiền lớn hơn số vốn thực tế của anh ta để đầu tư vào chứng khoán. Kiểu đầu tư này là một cách tuyệt vời để kiếm được lợi nhuận lớn từ số vốn đầu tư tương đối nhỏ, nhưng nó cũng có thể làm cho nhà đầu tư bị thua lỗ cực kì nặng nề.


”Giao dịch OTC”- việc giao dịch với các cặp ngoại tệ tài chính, cũng như cổ phiếu, trái phiếu, chứng khoán, các hàng hóa, ngoại tệ v.v. trực tiếp giữa 2 bên ngoài giới hạn quy định của thị trường. Nghĩa là, việc thực hiện giao dịch các cặp ngoại tệ được xác định tương thích với điều kiện Thỏa Thuận Khách Hàng.


Khóa vị trí – vị trí bán và mua, cùng lúc mở vị trí cùng ngoại tệ đó trên một tài khoản.


Khoản đặt cọc cần thiết – số tiền đặt cọc mà công ty cần để mở vị trí. Số tiền vay thấu chi cho mỗi ngoại tệ tương đương.


”Lệnh “ – bất cứ loại lệnh của khách hàng để thực hiện các giao dịch .


Mua vị trí – mua vị trí tính cho giá lên. Đối với cặp ngoại tệ mua ngoại tệ gốc bằng ngoại tệ chuyển đổi.


Mức biến động – cho phép xem xu hướng biến đổi của thị trường.


Mức lệnh – giá, đặt cho lệnh.


Ngày trao đổi ngoại tệ – ngày để tổng kết lại những giao dịch đã thực hiện. Hệ thống này dùng theo chuẩn Spot”, nghĩa là việc chuyển đổi ngoại tệ sẽ tổng kết sau một ngày, không tính ngày nghỉ.


”Ngoại tệ yết giá và ngoại tệ định giá” -mỗi cặp ngoại tệ tài chính Forex gồm 2 ngoại tệ: ngoại tệ đầu tiên được gọi là ngoại tệ yết giá, ngoại tệ thứ hai được gọi là ngoại tệ định giá. Lưu ý, tất cả các giao dịch trong hệ thống diễn ra ở ngoại tệ yết giá khi lợi nhuận/thua lỗ và giá trị các điểm được tính theo định giá. Công ty sẽ tự động tính toán theo giá thị trường hiện tại để chuyển các giá trị này đến ngoại tệ của balanc.


Phân loại hợp đồng – những điều kiện chủ yếu trong giao dịch (chênh lệnh spread, số lượng thấp nhất/cao nhất cho giao dịch, bước thay đổi số lượng, tiền bảo đảm ban đầu, tiền bảo đảm khóa vị trí…) để cho từng dụng cụ.


Quá trình kết thúc chuyển đổi ngoại tệ – thành phần từ hai giao dịch khác xu hướng với một số lượng giống nhau (mở và đóng vị trí): sau đó lại mua một vị trí mới và đóng luôn vị trí đó.


Số lượng giao dịch – mức giao dịch bằng ngoại tệ gốc.


SWAP - là một công cụ tài chính phái sinh (derivative) trong đó hai bên đối tác trao đổi một dòng tiền (cash flow) này lấy một dòng tiền khác của bên kia. Những dòng tiền này gọi là các nhánh của swap (legs), các dòng tiền được tính toán dựa trên một con số ước tính nhất định. Các hợp đồng hoán đổi thường được dùng để phòng ngừa các loại rủi ro tài chính (như rủi ro về lãi suất thay đổi, rủi ro về tỉ giá).


"Tiền vốn" -kết quả tổng hợp tài chính của tất cả các giao dịch hoàn thành và việc chuyển/rút tiền từ tài khoản giao dịch .


”Tiền vốn ngoại tệ”- ngoại tệ trong tài khoản giao dịch của khách hàng, nghĩa là tất cả việc nạp tiền, tiền hoa hồng, và các thanh toán khác cũng được tính bằng ngoại tệ này.


Tiền lãi/thua lỗ – số tiền chưa được ấn định lãi/ thua lỗ theo mỗi vị trí đang mở.


Tiền đảm bảo tự do – tổng tiền mà hiện có trong tài khoản được tính bằng USD và có thể dùng để mở vị trí mới. Được tính theo công thức: equity - margin.


-Tiền bảo đảm – số tiền mà công ty yêu cầu để bảo đảm việc hỗ trợ mở vị trí.


”Tỷ giá” – giá trị đơn vị của ngoại tệ yết giá được thể hiện ở ngoại tệ định giá.


”Vị trí mở” – số tiền mua hoặc bán một ngoại tệ nào đó để lấy ngoại tệ khác. Kết quả mở vị trí khách hàng sẽ có trách nhiệm:

  • Mở vị trí ngược xu hướng với số lượng tương đương;
  • Không cho phép hạ mức vốn xuống dưới 10% tiền bảo đảm cần thiết.


”Vốn sở hữu” (equity) – vốn có trong tài khoản bao gồm cả những vị trí đang được mở. Tính theo công thức vốn + tiền lãi/thua lỗ.


”Yêu cầu” - yêu cầu của khách hàng gửi đến công ty để xác minh giá. Yêu cầu không bắt buộc khách hàng tạo giao dịch.


"Trang web" -trang web công ty nằm trong địa chỉ http://www.infinmarkets.com.


Thông tin viết tay – bản giấy hoặc bản sao điện tử của bất cứ giấy tờ nào (fax, e-mail…).

Quý khách có thể tìm các thông tin đầy đủ về điều kiện giao dịch tại đây.

 

NetTradeX
Sàn giao dịch dành cho PC,
Android và Mobile phones
Tìm hiểu thêm
Các công cụ giao dịch
Forex và Kim loại,
--------------
Và các công cụ khác (sắp tới)
Tìm hiểu thêm