Loading page... Loading page...

Tài khoản và điều kiện

Quý khách có cần sự hỗ trợ tư vấn trực tuyến?
Không
Xem các điều kiện giao dịch và giá trị SwapXem các điều kiện giao dịchXem khối lượng cho các cặp ngoại tệ và loại tài khoảnXem mức độ yêu cầu margin cho các cặp ngoại tệ và loại tài khoảnXem thời gian giao dịch cho các cặp ngoại tệXem các loại lệnh và điều kiện thực hiệnXem cảnh báo về các rủi roTìm hiểu về thủ tục xem xét khiếu nạiXem các thuật ngữ và định nghĩa

Xem xét khiếu nại của khách hàng

Giấy tờ chủ yếu để xem xét khiếu nại của khách hàng là báo cáo tài khoản, trong đó bao gồm các hoạt động giao dịch của khách hàng và được gửi hàng ngày. Trong trường hợp không đồng ý với báo cáo, khách hàng có quyền trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm nhận, liên hệ khiếu nại với công ty.


Mọi khiếu nại cần phải được chuyển đến Bộ phận hỗ trợ khách hàng theo địa chỉ e-mail [email protected] với các mô tả chi tiết của vấn đề và kèm theo số tài khoản giao dịch. Bộ phận Hỗ trợ khách hàng sẽ xem xét yêu cầu trong vòng năm ngày và có hành động khắc phục cần thiết (nếu xét thấy cần thiết). Câu trả lời cho khách hàng với thông tin về các biện pháp sẽ được gửi trong vòng hai tuần kể từ khi nhận được khiếu nại. Tất cả những vấn đề phát sinh cần được giải quyết trong vòng bốn tuần.
Vui lòng đọc đầy đủ Thủ tục xem xét khiếu nại của khách hàng .

 

NetTradeX và MetaTrader 4
Sàn giao dịch dành cho PC,
Android và Mobile phones
Tìm hiểu thêm
Các công cụ giao dịch
Forex và Kim loại,
--------------
Và các công cụ khác (sắp tới)
Tìm hiểu thêm