Loading page... Loading page...

Giao dịch hệ thống đòn bẫy

<p> Khối lượng giao dịch thông thường trong phiên giao dịch liên ngân hàng lên hàng triệu đô la.Tuy nhiên, rõ ràng rằng, phạm vi các giao dịch không có sẵn cho các nhà đầu tư tư nhân, hoặc ít nhất là phần lớn là đại đa số. .</p> <p> </p> <p> Sự tham gia của các nhà đầu tư vừa và nhỏ trên thị trường FOREX đã được thực hiện nhờ các công ty kinh doanh, môi giới. Ở nhiều nước, các nhà đầu tư vừa và nhỏ có thể thoát khỏi thị trường tiền tệ thế giới, bằng cách sử dụng hoạt động giao dịch với tổng số tiền từ $ 1-2 nghìn. Các công ty kinh doanh cung cấp cho khách hàng của mình với một mức tín dụng hoặc ''đòn bẫy''-leverage, nhiều hơn tổng tiền gửi. Các công ty môi giới cung cấp dịch vụ giao dịch đòn bẫy, yêu cầu việc ký quỹ tiền gửi bảo đảm và cho phép khách hàng thực hiện giao dịch mua bán ngoại tệ với 50, 100 và đôi khi và đôi khi thậm chí 500 lần lớn hơn so với tiền gửi được thực hiện.Nguy cơ mất mát thuộc về khách hàng, khoản tiền gửi được đảm bảo như là tài sản thế chấp để bảo hiểm các công ty môi giới. Hệ thống hoạt động thông qua một công ty (môi giới) với việc cung cấp đòn bẩy được gọi là "giao dịch đòn bẫy" ("margin trading''). </p> <p> </p> <p> Nếu chỉ đơn giản như vậy, thì bản chất của giao dịch đòn bẫy như sau: nhà đầu tư đặt cọc tiền, và nhận khả năng quản lý mục tiêu tín dụng được cấp dưới số tiền đặt cọc và bảo lãnh số tiền gửi của bạn khả năng mất mát khi mở vị trí tiền tệ. .</p> <p> </p> <p> Ngược với hoạt động ngoại tệ từ việc thực tế cung cấp hoặc trao đổi ngoại tệ thực tế, các thành phần tham gia vào thị trường Forex, đặc biệt là những ai có một số vốn nhỏ, sử dụng giao dịch với bảo hiểm tiền gửi- ký quỹ hoặc đòn bẫy giao dịch (margin trade hoặc leverage trade). Mỗi giao dịch thì có 2 giai đoạn bắt buộc: mua(bán) ngoại tệ tại một mức giá và sau đó bắt buộc bán (mua) ở một mức giá khác (hoặc cùng giá). Các hoạt động giao dịch đầu tiên như vậy, được gọi là mở vị trí, và lần thứ hai – thì được gọi là đóng vị trí. Khi mở vị trí, việc cung cấp ngoại tệ thực tế không xảy ra, và người tham gia mở vị trí đang bảo hiểm tiền gửi cho việc đảm bảo bồi thường khả năng thiệt hại.Sau khi đóng các vị trí, tiền bảo hiểm được hoàn trả lại, và khi đó tính luôn lợi nhuận hoặc thua lỗ.</p> <p> </p> <p> Hoạt động giao dịch với giao dịch đòn bẫy bao gồm 2 phần: mở vị trí và đóng vị trí. Ví dụ, dự đoán khả năng tăng của đồng EUR so với đồng USD, hiện nay chúng ta muốn mua đồng EUR và bán chúng khi đồng EUR sẽ tăng mạnh hơn.Trong trường hợp này, các hoạt động sẽ như sau: mở vị trí- mua đồng EUR,đóng vị trí- bán đồng EUR. Trong khi đó, tạm thời các vị trí không đóng, chúng ta có '' vị trí mở dài hạn theo đồng EUR". Tương tự như vậy, nếu chúng ta tin rằng đồng EUR sẽ hạ giá (suy yếu) so với đồng USD, giao dịch của chúng ta sẽ bao gồm các bước sau: mở một vị trí – bán đồng EUR cao hơn (so với các mức giá trong tương lai), đóng vị trí – mua đồng EUR thấp hơn (vị trí ngắn hạn). Vì vậy, chúng ta có cơ hội để kiếm lợi nhuận khi giảm, cũng như khi tăng tỷ giá ngoại tệ.</p> <p> </p> <p> Bạn chỉ có thể thực hiện thông qua trung gian, khi thực hiện việc thoát khỏi thị trường Forex. Như vậy, người trung gian có thể là có thể là một công ty môi giới. Đây là tổ chức cung cấp cho bạn kênh thông tin liên lạc (máy tính và điện thoại), cung cấp báo giá, và qua đó, bạn có thể thực hiện các giao dịch. Hiện giờ, bạn có thể làm việc không chỉ từ các trung tâm kinh doanh, mà còn trực tiếp từ máy tính của bạn thông qua Internet hoặc sử dụng một máy tính cầm tay và điện thoại di động. Các phương thức hoạt động này trong những năm gần đây đang trở nên phổ biến hơn cả. Giá cả mà bạn nhìn thấy trên màn hình máy tính – giá giao dịch thực tế tại FOREX.</p> <p> </p> <p>Khách hàng ký kết hợp đồng với công ty, trong đó các cam kết sau này theo ủy quyền của khách hàng cho tài khoản của mình và từ tên khách hàng thực hiện các giao dịch.Trong trường hợp xuất hiện rủi ro mất mát từ việc thực hiện giao dịch (có thể đã đoán sai xu hướng của thị trường), vì vậy khách hàng phải có một số tiền nhất định đảm bảo trong tài khoản. Tiền đặt cọc này được xác định bởi số lượng giao dịch nằm ở ngân hàng và cung cấp đòn bẩy cho khách hàng. Trong trường hợp, nếu công ty giao dịch nhận thua lỗ từ hoạt động giao dịch, thì người đầu tư sẽ có trách nhiệm với số tiền thiệt hại mà đã đặt cọc, nếu công ty nhận lợi nhuận từ hoạt động giao dịch,thì công ty sẽ có trách nhiệm trước chủ đầu tư các khoản lợi nhuận. Lợi nhuận được tính vào tiền đặt cọc của khách hàng. </p> <p> </p> <p>Sự ủy quyền của khách hàng công ty cho việc mở đóng vị trí là điều kiện tiên quyết, bởi vì công ty đang làm việc trên tiền của mình. Nếu điều này không xảy ra, thì các ngân hàng có thể tự đóng vị trí dài hạn hay ngắn hạn , khi đó khách hàng có thể phải chịu thua lỗ. Trên thị trường thế giới ít khi tỷ giá cặp ngoại tệ thay đổi hơn 2% một ngày, và mất tiền đặt cọc khi chơi đúng thực tế là hầu như không thể. Nếu các ngân hàng đại lý thấy rằng, khả năng những tổn thất khi tỷ giá di chuyển không thuận lợi có thể vượt quá số tiền gửi đặt cọc, thì ngân hàng có thể tự đóng vị trí thua lỗ, không vượt quá số tiền thế chấp của khách hàng mà không thông báo khách hàng. </p> <p> </p> <p>Giao dịch dùng đòn bẫy thu hút nhà đầu tư bằng sự đơn giản. Đầu tư vào chứng khoán các nước tiên tiến để có lãi xuất ổn định chắc sẽ không thu hút được nhà đầu tư từ Nga. Trái phiếu Hoa Kỳ có độ tin cậy và ổn định nhất, nhưng với giá cả và lãi xuất khá thấp ( từ 3-6% mỗi năm) và nguồn đầu tư dài hạn. Cổ phiếu mang lại lợi nhuận cao hơn, nhưng cổ tức phụ thuộc trực tiếp vào sự thành công của công ty và các cổ đông. Đầu tư cổ phiếu với mục tiêu đợi giá lên sẽ hấp dẫn hơn, nhưng đòi hỏi kiến thức và kinh nghiệm. Giao dịch với đòn bẫy không có những hạn chế trên, và chỉ cần số vốn 1-3% từ số lượng giao dịch.</p>

 

NetTradeX
Sàn giao dịch dành cho PC,
Android và Mobile phones
Tìm hiểu thêm
Các công cụ giao dịch
Forex và Kim loại,
--------------
Và các công cụ khác (sắp tới)
Tìm hiểu thêm