Loading page... Loading page...

Các thành phần tham gia thị trường ngoại hối

<p>Các thành phần tham gia thị trường trước hết là các ngân hàng thương mại lớn, qua đó thực hiện các giao dịch cơ bản theo yêu cầu của các nhà xuất nhập khẩu, các tổ chức đầu tư, các công ty bảo hiểm và quỹ trợ cấp, bảo hộ giá và nhà đầu tư tư nhân. Đồng thời, các ngân hàng đã thực hiện giao dịch vì lợi ích riêng nhờ số tiền sở hữu riêng, trong khi với các ngân hàng lớn có khối lượng giao dịch mỗi ngày đạt tỷ đô la, và nhiều ngân hàng ngay cả những phần cơ bản của lợi nhuận tạo ra chỉ do hoạt động đầu cơ với tiền tệ.</p> <p> </p> <p>Ngoài các ngân hàng, hoạt động của các thành phần tham gia thị trường như các nhà môi giới cũng thực hiện vai trò trung gian giữa các ngân hàng với số lượng lớn, các quỹ, trung tâm xử lý.. v.v…</p> <p> </p> <p>Các ngân hàng thương mại và nhà môi giới không chỉ thực hiện giao dịch mua –bán các loại tiền tệ theo mức giá mà người tham gia khác đang đặt lệnh, nhưng họ cũng thể hiện giá của riêng mình. Vì vậy, họ tích cực ảnh hưởng đến quá trình hình thành giá và đời sống của thị trường, vì vậy được gọi là các nhà hoạch định thị trường (market-makers).</p> <p> </p> <p>Khác biệt với những người tham gia hoạt động, người tham gia thụ động của thị trường không thể đặt giá riêng của họ và thực hiện mua- bán các loại tiền tệ theo giá mà người tham gia thị trường hoạt động cung cấp. Người tham gia thụ động thị trường nói chung theo đuổi những mục tiêu sau đây: việc thanh toán các hợp đồng xuất nhập khẩu, sự đầu tư sản xuất nước ngoài , mở chi nhánh ở nước ngoài hoặc thành lập liên doanh, du lịch, đầu cơ trên sự khác biệt trong tỷ giá, trao đổi tiền tệ rủi ro bảo hiểm rủi ro (bảo hiểm đối với thiệt hại trong trường hợp có biến động tỷ giá bất lợi trao đổi), v.v…</p> <p> </p> <p>Thành phần tham gia thị trường chính cho thấy, thị trường này đang tích cực sử dụng các giao dịch cho các mục đích quan trọng. Đó không phải là tất cả những người tham gia thị trường đang làm việc trên các mục đích đầu cơ thị trường ngoại hối. Như đã đề cập, sự thay đổi trong tỷ giá hối đoái có thể dẫn đến thiệt hại lớn tại các hoạt động xuất nhập khẩu. Nỗ lực để bảo vệ chống lại những rủi ro tiền tệ khiến xuất nhập khẩu được áp dụng những công cụ bảo hiểm rủi ro khác hoặc: hợp đồng kỳ hạn, quyền chọn, tương lai, v.v ..Hơn nữa, ngay cả một doanh nghiệp mà không được kết hợp với hoạt động xuất nhập khẩu có thể phải chịu thiệt hại khi tỷ giá hối đoái. Do đó, nghiên cứu FOREX - một thành phần bắt buộc của bất kỳ sự thành công nào trong kinh doanh.</p> <p> </p> <p>Các thành phần tham gia thị trường ngoại hối có thể được chia thành nhiều nhóm:</p> <p> </p> <h3>Các ngân hàng trung ương.</h3> <p>Nhiệm vụ chính của họ là điều chỉnh ngoại tệ tại các thị trường nước ngoài, cụ thể là, công tác ngăn ngừa việc nhảy đột ngột của các loại tiền tệ quốc gia nhằm ngăn chặn cuộc khủng hoảng kinh tế, duy trì sự cân bằng xuất nhập khẩu, v.v… Ngân hàng trung ương có tác động trực tiếp trên thị trường tiền tệ. Ảnh hưởng của họ có thể được trực tiếp - trong các hình thức can thiệp tiền tệ, và gián tiếp - thông qua các quy định về cung tiền và lãi suất. Ngân hàng Trung ương có thể hành động một mình trên thị trường, gây ảnh hưởng đến tiền tệ quốc gia, hoặc với các ngân hàng khác ở Trung ương để thực hiện chính sách tiền tệ chung trên thị trường quốc tế, hoặc các can thiệp chung. Ngân hàng trung ương phải đối mặt với thị trường ngoại hối, như một quy luật, không vì lợi nhuận, mà để xác minh sự ổn định hoặc điều chỉnh các loại tiền tệ quốc gia hiện có, vì sau đó có thể có một tác động đáng kể đến nền kinh tế. Ngân hàng trung ương cũng đã đi vào thị trường tiền tệ thông qua các ngân hàng thương mại. Mặc dù lợi nhuận không phải là mục đích chính của các ngân hàng này, hoạt động thua lỗ họ cũng không hấp dẫn, do đó, sự can thiệp của ngân hàng trung ương thường được ngụy trang và thực hiện bởi một số ngân hàng thương mại cùng một lúc. Các ngân hàng trung ương của các quốc gia khác nhau có thể thực hiện các can thiệp và phối hợp nhau. Sự ảnh hưởng lớn nhất trên thị trường tiền tệ thế giới có: các ngân hàng của Mỹ - Dự trữ Liên bang Hệ thống (Dự trữ liên bang Mỹ, được viết tắt là FED), ngân hàng Trung ương Châu Âu- ECB, ngân hàng Anh (còn được gọi là Old Lady) và ngân hàng Nhật Bản (Bank of Japan).</p> <p></p> <h3>Ngân hàng thương mại.</h3> <p>Họ dành phần lớn các giao dịch ngoại hối. tham gia thị trường khác thông qua việc mở tài khoản tại ngân hàng thương mại, thực hiện việc chuyển đổi cần thiết và kinh doanh tiền gửi, cho vay. Ngân hàng là để tích lũy (thông qua các giao dịch với khách hàng), tổng hợp nhu cầu thị trường cho chuyển đổi tiền tệ, cũng như gây quỹ, đầu tư để thực hiện chúng trong các ngân hàng khác. Ngoài ra để đáp ứng yêu cầu khách hàng, các ngân hàng có thể thực hiện các hoạt động độc lập với chi phí riêng của họ. Tóm lại, thị trường ngoại hối là một thị trường với các giao dịch liên ngân hàng, và về sự chuyển động của tỷ giá hối đoái và lãi suất mà chúng tôi sẽ có trong thị trường liên ngân hàng ngoại hối.Trên thị trường tiền tệ thế giới ảnh hưởng nhiều nhất của các ngân hàng quốc tế lớn, khối lượng giao dịch hàng ngày đạt tỷ USD. Chúng ta đã đề cập ở trên, cụ thể là: Deutsche Bank, Barclays Bank, Ngân hàng Liên bang Thụy Sĩ, Citibank, Ngân hàng Chase Manhattan, Standard Chartered Bank và những thành phần tham gia khác. Sự khác biệt chính của họ là khối lượng lớn các giao dịch có thể dẫn đến những thay đổi đáng kể trong báo giá. Thông thường thành phần lớn tham gia thị trường này được chia thành «Bulls» và «Bear». «Bulls» -thành phần tham gia thị trường mong tăng giá trị của tiền tệ. «Bear» -thành phần tham gia thị trường mong việc giảm giá trị của tiền tệ. Thông thường thị trường đang ở trạng thái cân bằng giữa “Bulls” và “Bear”, và sự khác biệt của đồng tiền đối ứng biến động trong một phạm vi khá hẹp. Tuy nhiên, khi các thành phần tham gia tăng hay giảm, "việc lấy" báo tỷ giá đang thay đổi khá đáng kể.</p> <p> </p> <h3>Các doanh nghiệp thực hiện giao dịch thương mại nước ngoài.</h3> <p>Các công ty tham gia vào giao dịch quốc tế, đã thiết lập nhu cầu ổn định tiền tệ nước ngoài (nhập khẩu) và cung cấp các loại tiền tệ nước ngoài (xuất khẩu), đồng thời sắp xếp hoặc thu hút số ngoại tệ nhàn rỗi tiền gửi trong ngắn hạn. Ngoài ra, các tổ chức này trực tiếp tiếp cận với thị trường ngoại hối , tổ chức chuyển đổi và tiền gửi giao dịch thông qua ngân hàng thương mại.</p> <p> </p> <h3>Các công ty tham gia vào các tài sản đầu tư nước ngoài</h3> <p>Trước hết là các Quỹ đầu tư, Quỹ tiền tệ, cácn ông ty hợp tác Quốc tế. Các công ty này là các quỹ đầu tư quốc tế khác nhau, thực hiện các chính sách quản lý danh mục đầu tư đa dạng của tài sản bằng cách đặt tiền vào trái phiếu của các chính phủ và các tập đoàn của các quốc gia khác nhau. Tiếng lóng gọi các công ty này đơn giản là quỹ, được biết nhiều nhất là quỹ "Quantum" George Soros, tiến hành trao đổi thành công đầu cơ nước ngoài, hoặc quỹ"Dean Witter".Đây là loại các công ty cũng được công ty quốc tế lớn tham gia vào đầu tư sản xuất nước ngoài: việc tạo ra các công ty con, liên doanh và các loại hình tương tự, chẳng hạn như Xerox, Nestle, GE (General Electric), BP (British Petroleum) và 1 số công ty khác.</p> <p> </p> <h3>Thị trường ngoại tệ.</h3> <p>Ở một số nước có nền kinh tế đang chuyển đổi, có những trao đổi tiền tệ, có chức năng bao gồm việc thực hiện trao đổi các loại tiền tệ đối với các tập đoàn và sự hình thành của tỷ giá ngoại tệ thị trường. Nhà nước thường chủ động điều chỉnh mức độ trao đổi tỷ giá, thắt chặt thị trường hối đoái.</p> <p> </p> <h3>Các công ty môi giới ngoại tệ.</h3> <p> Chức năng của họ bao gồm việc thông báo người mua, người bán ngoại hối và thực hiện chuyển đổi giữa chúng, hoặc tiền gửi cũng như hoạt động cho vay. Đối với các công ty môi giới trung gian, họ thu phí môi giới như là một tỷ lệ phần trăm giao dịch. Trong những năm gần đây, sự phát triển đáng kể là cái gọi là ECN (giao tiếp điện tử mạng) môi giới - các nền tảng điện tử, mà đưa nhau áp dụng mua bán ngoại tệ của các nhà thầu khác nhau. Khách hàng của họ bao gồm các ngân hàng lớn, các công ty môi giới và khách hàng tư nhân. Bảng truy cập cho người môi giới này thường cao và không thể tiếp cận đến phần lớn các nhà đầu tư tư nhân. Người ta cho rằng môi giới không có lợi cho đối tác với khách hàng, do mất một khoản hoa hồng.</p> <p></p> <h3>Cá nhân giao dịch.</h3> <p>Các cá nhân là những người nắm giữ một loạt các phi thương mại giao dịch của du lịch nước ngoài, chuyển tiền lương, lương hưu, tiền bản quyền, mua bán tiền tệ. Và với việc giới thiệu các cá nhân kinh doanh lợi nhuận có cơ hội để đầu tư dòng tiền tự do trong thị trường Forex cho lợi nhuận.</p>

 

NetTradeX
Sàn giao dịch dành cho PC,
Android và Mobile phones
Tìm hiểu thêm
Các công cụ giao dịch
Forex và Kim loại,
--------------
Và các công cụ khác (sắp tới)
Tìm hiểu thêm