Loading page... Loading page...

Các quan niệm phổ biến sai lầm về ngoại hối

<h3>Những quan niệm sai lầm phổ biến đầu tiên về ngoại hối</h3> <p>gồm các giao dịch trên thị trường FOREX giống như các trò chơi Roulette: người chơi đặt cược của họ, chiến thắng một ai đó, và rất nhiều cùng một lúc, và tất cả còn lại - thua cuộc. Theo đó, những rủi ro quá cao. Tuy nhiên, FOREX - không phải Roulette, do bởi cơ bản những sự thay đổi trong tỷ giá hối đoái nằm trong qui luật nhất định. Thứ nhất, giá trị của tiền tệ phụ thuộc vào hiệu quả hoạt động kinh tế của các nước, và thứ hai, được xác định bởi sở thích và mong đợi của người tham gia thị trường. Tất cả điều này là để dự báo. Công việc trực tiếp trên thị trường chứng minh điều đó, bởi vì phân tích của riêng mình đem lại nhiều khách quan hơn là ngẫu nhiên.</p> <p> </p> <p> </p> <p>Ngày nay, tất cả trở nên rõ ràng, tài sản cố hữu của một hoạt động kinh doanh trong điều kiện thị trường là rủi ro. Bạn có thể nhận được kết quả thực tế và đạt được giao dịch cụ thể dẫu khác với kế hoạch dự tính. Người ta tin rằng, giao dịch trên các thị trường tài chính (đầu cơ) là một đặc tính nguy hiểm chính vì sự phức tạp và không thể tiên đoán hành vi thị trường có thể mang lại thua lỗ, và không bao giờ là một sự chắc chắn trong các kết quả tích cực của các giao dịch, mặc dù với công nghệ truyền thông điện tử và phần mềm phân tích các dữ liệu mạnh mẽ.</p> <p> </p> <p>Trong thực tế, tất cả những người đã tham gia vào bất kỳ kinh doanh nào, cũng được biết rằng sự khác biệt giữa kế hoạch và kết quả thực tế là không thể tránh khỏi trong các giao dịch đầu cơ. Sự thay đổi bất ngờ trong tình hình kinh tế, chính trị, các yếu tố thời tiết, thiên tai, tin xấu có thể liệt kê rất nhiều lý do hơn để đảm bảo rằng các kế hoạch kinh doanh vẫn còn hy vọng chưa được thực hiện. Rủi ro, tức là không phù hợp của kết quả dự định và thực tế, là một tài sản vốn có của hoạt động kinh tế trong điều kiện thị trường. Cách duy nhất để tránh nguy cơ – không làm gì hết. Tuy nhiên, cũng liên quan với nguy cơ rõ ràng.</p> <p> </p> <h3>Những quan niệm sai lầm phổ biến thứ hai (và hầu hết các câu hỏi thường gặp)</h3> <p>bao gồm niềm tin, một chiến thắng có thể đạt được chỉ thông qua sự thua lỗ của người khác. Tuy nhiên, trong thị trường FOREX, lâu rồi, tất cả không chơi trong việc thay đổi tỷ giá: có những nhóm lớn người tham gia bằng cách sử dụng các hoạt động trao đổi cho các mục đích khác (xuất khẩu, nhập khẩu, nhà đầu tư lớn và những người tham gia khác) với sự biến động ngắn hạn không đóng vai trò quan trọng. Các khách hàng chính của các hoạt động này là công ty xuất nhập khẩu. Các sản phẩm của họ được bán ra nước ngoài, nhằm nhận được đồng tiền của quốc gia nơi bán. Để đầu tư tiền vào sản xuất, họ cần tiền tệ của nước nơi sản xuất được đặt. Theo đơn đặt hàng của các ngân hàng (hoặc các công ty môi giới) và chuyển đổi được thực hiện. Bởi vì tiền tệ hàng đầu thế giới tự do chuyển đổi theo tỷ giá hối đoái thả nổi tự do, chẳng hạn chuyển đổi của mình có thể trở thành một nguồn thu nhập. Mặc dù, tất nhiên, bất kỳ thị trường tài chính, với tài khoản lớn, - một nơi bố trí lại nguồn dự trữ.</p>

 

NetTradeX và MetaTrader 4
Sàn giao dịch dành cho PC,
Android và Mobile phones
Tìm hiểu thêm
Các công cụ giao dịch
Forex và Kim loại,
--------------
Và các công cụ khác (sắp tới)
Tìm hiểu thêm