Loading page... Loading page...

Güç Endeksi Göstergesi

 

Amacı

Alexander Elder tarafından önerilen güç endeksi, fiyat hareketlerinin gücünü ölçerken fiyatın değişikliklerinin yön, boyut ve hacmini yorumluyor. Osilatör, fiyatı hareket ettiren güçlerin göreceli dengesinin noktası olan sıfır seviyesi etrafında dalgalanır.Kullanımı

Güç endeksi her türlü süreli trendin onayını alma imkanı sunar:

  • Kısa süreli trendler için eğer periyod değerini azaltırsak göstergenin duyarlılığı artar.
  • Uzun süreli trendler için eğer periyod değerini artırırsak göstergenin duyarlılığı azalır.


Güç endeksi trendin sona ermesini gösterebilir:

  • Göstergenin işaretinin pozitiften negatife değişmesi ve fiyat ile göstergenin farklı yönlerde hareket etmesi, yükselen trendin sona ermesi anlama gelir.
  • Göstergenin işaretinin negatiften pozitife değişmesi ve fiyat ile göstergenin aynı yönlerde hareket etmesi, düşen trendin sona ermesi anlama gelir.


Trend göstergesiyle birlikte kullanılan Güç endeksi, trend içindeki düzeltmeleri gösterebilir:

  • Ösilatörün tepeden sonra azalması, yükselen trendde düzeltme olduğu şeklinde yorumlanabilir.
  • Ösilatörün dipten sonra artması, düşen trendde düzeltme olduğu şeklinde yorumlanabilir.
Hesaplama

Güç endeksi(1) = {Kapanış (şimdiki periyot) - Kapanış (önceki periyot)} x Hacim
Güç endeksi(13) = Güç endeksinin(1) 13-periyotluk üssel hareketli ortalaması

 

NetTradeX
PC, Android ve mobil cihazlar için
ticari platformlar
Daha fazlası
Ticari enstrümanlar
Forex ve Metaller,
--------------
Diğer enstrümanlar (yakında)
Daha fazlası