Loading page... Loading page...

Uluslararası Mali Piyasalar

Düzenleme ve Lisans

IFCM Cyprus Limited, HE 276909 numarası altında kayıtlı bir Kıbrıs Yatırım Şirketi'dir. Infin Markets, Kıbrıs Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (Cyprus Securities and Exchange Commission, CySEC) tarafından 147/11 lisans numarası ile yetkilendirilmekte ve denetlenmektedir. Ayrıca IFCM Cyprus Limited, Kıbrıs Yatırım Firmaları'nın müşterileri için Yatırımcı Tazmin Fonu'nun üyesidir.

IFCM Cyprus Limited şirketi, Avrupa Ekonomik Alanı (Avrupa Birliği üyesi 27 ülke. 3 EEA ülkesi: Norveç, İzlanda, Liechtenstein) içerisindeki yatırım hizmetleri için uygulama standartlarını belirleyen Avrupa Birliği'nin Finansal Ürün Piyasaları Direktifi (MiFID) tarafından denetlenmektedir.

Infin Markets Limited şirketi aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

 1. Bir veya daha fazla finansal araca ilişkin emir alımı ve iletimi
 2. Müşteriler adına ticari emir gerçekleştirilmesi
 3. Kendi hesabına işlem yapılması.

Bundan başka Şirket ek hizmetleri vermeye yetkilidir:

 1. Fonların Müşteri adına bir sözleşme çerçevesinde saklanması gibi hizmetler dahil olmak üzere saklama ve müşteri hesabına finansal araçların tutulması ve yönetimi;
 2. Kredi veren şirketin katıldığı, bir ya da daha çok finansal araç üzerinde işlem yapmak için müşterilere kredi verme;
 3. Yatırım faaliyetleriyle ilgili döviz değiştirme hizmetleri.

Şirket, yukarıdaki hizmetleri aşağıdaki ticari araçlar için sunmaya yetkilidir:

 1. Devredilebilir menkul kıymetler;
 2. Para piyasası araçları;
 3. Menkul kıymetler, dövizler, faiz oranı/getirisi ya da diğer, nakit ya da fiziki olarak takası yapılabilen finansal endeksler, finansal performansı veya finansal seçenekler ile ilgili türev ürünler, opsiyonlar, futures, swap ile takası gerçekleşen diğer türev ürünler
 4. Taraflardan birinin inisiyatifi ile (iflas ya da sözleşmeyi sona erdiren diğer bir olay nedeniyle değil) zorunlu ya da olası teslimi olan ürünler ile ilgili opsiyonlar, futures, swap ile takası gerçekleşen diğer türev ürünler
 5. Fiyat farkına dayalı finansal kontratlar (MiFID finansal araçlar, dövizler, faiz oranları ya da diğer finansal indekslerin fiyatının farkına dayalı finansal kontratlar).


Düzenleyici Kurumlar ve Mevzuat

Kıbrıs Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (Cyprus Securities and Exchange Commission, CySEC)http://www.cysec.gov.cy/cysec_en.aspx

Kıbrıs Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (Cyprus Securities and Exchange Commission, CySEC), 2001 yılı Kıbrıs Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Kanununun 5. bölümü gereğince kamu tüzel kişisi olarak kurulmuştur (http://www.cysec.gov.cy/existing_laws_en.aspx).

Kıbrıs Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun aşağıdaki sorumlulukları vardır:

 1. Menkul Kıymetler Borsası ve tüm yapılan işlemlerin kontrolü ve denetimi.
 2. Menkul kıymetleri halka arzedilen ve sermaye piyasasında faaliyet gösteren kuruluşları ve Sermaye piyasasında izinli faaliyet gösteren kuruluşları kontrol etme ve izleme.
 3. Şirketleri, broker'ları, yatırım fonu yönetim şirketlerini ve yatırım danışmanlarını incelemek ve araştırmak.
 4. Görevlerini yerine getirmek için gerekli bilgi istemek ve toplamak, tüm gerçek veya tüzel kişiler veya kuruluşlar ile ilgili bilgi almak için yazılı bir talepte bulunmak.
 5. Brokerage şirketlerine, brokerlara, yatırım danışmanlarına ve yatırım firmalarına çalışma lisansı vermek. http://www.cysec.gov.cy/licence_members_1_en.aspx
 6. Kıbrıs Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Kanununun uyarınca yayımlanan Yönetmelikte detaylı bir şekilde belirlenen özel sebeplerden ötürü çalışma lisanlarını geri almak.
 7. Brokerage şirketlerine, broker'lara, yatırım danışmanlarına, yatırım firmalarına ve yargı alanına giren diğer kişilere ya da tüzel kişilere disiplin cezaları ve idari yaptırımlar uygulamak.

Avrupa Birliği'nin Finansal Ürün Piyasaları Direktifi MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) http://ec.europa.eu/internal_market/securities/isd/index_en.htm

Avrupa Birliği'nin Finansal Ürün Piyasaları Direktifi MiFID, Avrupa Ekonomik Bölgesi'nin 30 üye ülkesindeki yatırım hizmetlerinin uyumlu bir şekilde düzenlenmesini sağlayan bir Avrupa Birliği Yasasıdır. Finansal Hizmetler Eylem Planının bir parçası olarak Direktif, mali hizmet sağlayıcıları arasında rekabeti güçlendirmek ve piyasa şeffaflığını artırmak ve müşterilerin daha iyi korunmalarını sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.

Avrupa Birliği'nin Finansal Ürün Piyasaları Direktifi aşağıdaki ılkelere dayanıyor:

 1. Yetkilendirme, denetleme ve pasaport kuralları
 2. Müşteri sınıflandırması
 3. Müşteri emirlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin kurallar
 4. İşlem öncesi şeffaflık kuralları
 5. İşlem sonrası şeffaflık kuralları
 6. İşlemin en iyi gerçekleştirilmesi
 7. Sistematik içselleştirici

 

NetTradeX ve MetaTrader 4
PC, Android ve mobil cihazlar için
ticari platformlar
Daha fazlası
Ticari enstrümanlar
Forex ve Metaller,
--------------
Diğer enstrümanlar (yakında)
Daha fazlası