Loading page... Loading page...

Teknik Analizi


Teknik analiz, gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin edebilmek için, fiyat grafiklerinin yardımıyla piyasa hareketlerinin incelenmesidir. Teknik analizin felsefesi:

  1. Fiyatlar, piyasadaki arz ve talebe göre aşağı yoksa yukarı trendlerle hareket eder
  2. Fiyatlar, dönüş trendi değil devam trendi çerçevesinde hareket eder
  3. Piyasa davranışı insan psikolojisine zor bağlılığı gösterir

Teknik analiz, zaten yapılmış olan piyasa değişimlerine dayanır.


Piyasaya giriş ve piyasadan çıkış zamanlamanın önemi çok büyüktür, özellikle büyük kaldıracı kullandığınızda. Bu durumda sadece teknik analiz giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için gereken araçları sunmaktadır.


Temel ve Teknik Analiz


Temel analizde piyasa hareketi ile ilgili her türlü bilgi toplanarak yorumlanır ve geleceğe yönelik tahminler yapılır. Teknik analiz, temel analizin aksine piyasada zaten olmuş değişimlerin analizine dayanır. Temel analiz ekonomi, endüstri ve firma analizi olarak üç aşamalı bir analizdir. Ekonominin farklı dönemlerde gösterdiği eğilimlerin belirlenmesi, çeşitli sektörlerin bu gelişmelerden nasıl etkilenecekleri ve buna bağlı olarak işletmelerin gelecekteki nakit akımlarının tahmini yapılır. Gerçek değerin hesaplanmasında temel varsayım firmaların gelecekte sağlayacakları nakit akımlarının bugünkü değere indirgenmesi esasına dayanmaktadır. Fiyat trendlerini önceden görmeye yönelik çalışmalar, teknik analizin en önemli bölümünü teşkil eder. Orta ve uzun dönemli trendlerin teşhisi bugünün teknik olanakları ile doğruya çok yakın olarak önceden görülebilmektedir. Fakat vade süresi kısaldıkça yapılan tahminlerde hata oranı artmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerin yardımıyla yön tahmininde destekleyici bilgiler aranmaktadır. Teknik göstergelerle hisse senedinin gitmekte olduğu yön görülebilir ve gücü ölçülebilir. Hareketli ortalamalar momentum, stokastik, trend gibi farklı amaçlar için geliştirilmiş çok sayıda gösterge vardır. Bunlardan bazıları osilatör prensibiyle çalışırlar. Bir eksen üzerinde sürekli aşağı, yukarı salınımlarla yön belirtirler. Uygulanan formüllere bağlı olarak eksen, 0 veya 100 değerini alır. Bazı göstergeler yüzdesel değerlere indirgenir. Temel analistlerin aksine, teknik analiz takipçilerinin olumlu bir deneyim ve kendi değerlendirmelerine yüksek bir güven kullanıyor olmaları, daha fazla kanıt beklemeden başlayan piyasa trendine tam başında girmelerini sağlar. Sonuçta, temel analiz fiyat hareketlerinin incelenmesini içermez.


Analiz ve Piyasaya Giriş ve Çıkış Noktalarını Seçme


Karar alma süreci iki aşamadan oluşmaktadır - analiz ve zaman seçimi. Analiz yapan kişi, periodik grafikleri bir süre inceler, bir future veya varolan bir alım satıma ugun giriş ve çıkış seviyelerini gösterecek düzenler veya işaretler bulmaya çalışır. Grafik yoluyla verileri incelemek, analiz yapan kişiye, incelenen araçların veya paritelerin gelecekteki yönünü temsil etmesi umut edilerek, rahat bir formatta verileri görme imkanı sunar.


Teknik Analizin Esnekliği ve Uygulama Alanı


Teknik analiz, herhangi bir piyasada, herhangi bir koşulda ve herhangi bir zaman aralığında uygulanabilir. Teknik analiz ilkelerinin uygulanamadığı bir piyasa yoktur. Mesela teknik analist ürün piyasalarında, istediği sayıda piyasayı kolaylıkla izleyebilir. Temel analist için bu durum genel olarak geçerli değildir. Temel analistler, çok büyük miktarda veri ile karşı karşıya olduklarından, ancak belirli bir ürün ya da bir ürün grubu üzerinde yoğunlaşır ve uzmanlaşırlar.


Her iki analist de, inceledikleri piyasa gruplarını belirli bir süre için değiştirecek olsalar, yeni piyasayı inceleyebilmek için temel analist için gerekli olan zaman teknik analiste göre çok daha uzun olur. Teknik analistin bir diğer avantajı da, çok geniş bir görüş açısına sahip olmasıdır. Teknik analist bütün piyasaları izlemesiyle, hangi piyasanın genel olarak ne durumda olduğunu bilir. Böylece yalnızca bir grup piyasayı izlemenin getireceği dar bir görüş açısından korunmuş olur.


Ekonomik Tahminler


Vadeli piyasalar genellikle ekonomi ve enflasyon değişimini tahmin edebilir. Yükselen emtia fiyatları kaide olarak artan enflasyon baskısı ile birlikte ekonomik büyümeyi gösterirken düşen emtia fiyatları genellikle ekonominin yavaşlaması ve enflasyon düşmesinin öncesinde görünmektedir. Benzer şekilde altın ve petrol fiyatları da hareket eder. Hatta futures'ler ulusal ekonominin durumunu anlatabilir. Ama en önemli şey, vadeli piyasalardaki eğilimlerin, onların geleneksel aylık veya çeyrek ekonomik göstergelere yansıtılmalarının çok öncesinde geliştiğidir.

 

NetTradeX
PC, Android ve mobil cihazlar için
ticari platformlar
Daha fazlası
Ticari enstrümanlar
Forex ve Metaller,
--------------
Diğer enstrümanlar (yakında)
Daha fazlası